Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GOPS. SAiK 231.119.2019

O zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na realzację półkoloni dl młodzieży pt "Pólkolonie z kamerą".

Postępowanie nr: GOPS. SAiK 260.114.2019

O zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli i rodziców szkół w Gminie Michałowice.

Postępowanie nr: GOPS. SAiK 260.29.2019

O zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na organizację kolonii letnich dla uczestników zajęć w ramach Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki".

Postępowanie nr: GOPS. SAiK 260.73.2019

O zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na poprowadzenie spotkań w ramach Akademii Dobrego Rodzica w Placówce Wsparcia Dziennego.

Postępowanie nr: GOPS. SAiK 260.62.2019

O zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli i rodziców szkół w Gminie Michałowice.

Postępowanie nr: GOPS. SAiK 260.30.2019

O zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na organizację jednodniowych wycieczek rodzinnych w ramach projektu „Klub Świetliki”.