Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GOPS.SKO.69.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.05.2021 godzina: 11:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi organizacji wypoczynku letniego nad morzem dla dzieci i młodzieży w formie turnusu integracyjnego z programem profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Postępowanie nr: GOPS. SKO 62.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 04.05.2021 godzina: 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nr: GOPS. SKO.260.22.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.04.2021 godzina: 11:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na usługę przeprowadzenia superwizji dla zespołu merytorycznego realizującego zadania dla Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.245.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 29.03.2021 godzina: 10:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2021 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS SKO.260.21/2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.03.2021 godzina: 11:15
ZAPYTANIE OFERTOWE o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na organizację transportu Uczestników Projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” w obydwie strony pomiędzy miejscem ich zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Michałowice a Dziennym Domem Senior + w Komorowie

Postępowanie nr: GOPS 260.248.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 03.03.2021 godzina: 13:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług doradcy ds. sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS 260.247.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 03.03.2021 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług serwisowych na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS 260.243/2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 26.02.2021 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług opiekuńczych dla Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.245.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 21.12.2020 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2020 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.246.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 18.12.2020 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego na potrzeby wypożyczalni sprzętu w ramach realizacji projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK. 260. 250.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.12.2020 godzina: 12:00
Zakup i dostawa laptopów do realizowania zadań w formie zdalnej przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszono postępowanie nr: GOPS. SKO.261.2.2020

Termin otwarcia ofert: 11.12.2020 godzina: 14:00
ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - dwudaniowe obiady

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.166.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 31.08.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na na realizację usługi teleopieki w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Ogłoszono postępowanie nr: GOPS.SAiK.261.01.2020

Termin otwarcia ofert: 27.08.2020 godzina: 12:00
ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS.SAiK.260.138.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 12.08.2020 godzina: 17:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na na realizację usługi teleopieki w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”