Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GOPS 260.248.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 03.03.2021 godzina: 13:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług doradcy ds. sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS 260.247.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 03.03.2021 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług serwisowych na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS 260.243/2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 26.02.2021 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług opiekuńczych dla Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.245.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 21.12.2020 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2020 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.246.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 18.12.2020 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego na potrzeby wypożyczalni sprzętu w ramach realizacji projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK. 260. 250.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.12.2020 godzina: 12:00
Zakup i dostawa laptopów do realizowania zadań w formie zdalnej przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszono postępowanie nr: GOPS. SKO.261.2.2020

Termin otwarcia ofert: 11.12.2020 godzina: 14:00
ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - dwudaniowe obiady

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.166.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 31.08.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na na realizację usługi teleopieki w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Ogłoszono postępowanie nr: GOPS.SAiK.261.01.2020

Termin otwarcia ofert: 27.08.2020 godzina: 12:00
ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS.SAiK.260.138.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 12.08.2020 godzina: 17:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na na realizację usługi teleopieki w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS.SAiK.260.114.2020 ogłoszenie o dialogu technicznym

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.06.2020 godzina: 23:59
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie zestawów do teleopieki (system wspomagający usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych) na terenie Gminy Michałowice” w ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS.SAIK.260.91.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 02.06.2020 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na przeprowadzenie badań i opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych

Postępowanie nr: SAiK.260.74.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.05.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na stanowisko asystenta koordynatora projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: SAiK.260.73.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.05.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na stanowisko psychologa w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS.SAiK.260.64.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.04.2020 godzina: 12:00
o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na realizację usługi superwizji w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego