Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GOPS.261.01.2022

Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: Zapytanie ofertowe nr GOPS.260.189.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynie: 14.12.2022 godzina: 00:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: Zapytanie ofertowe nr GOPS.260.189.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynie: 14.12.2022 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: GOPS.260.103.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.08.2022 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: GOPS.260.103.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynął: 02.08.2022 godzina: 15:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: GOPS.260.82.2022 świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice

Termin otwarcia ofert upłynął: 13.07.2022 godzina: 15:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice. w miejscu ich zamieszkania za pośrednictwem centrum monitoringu

Postępowanie nr: SKO 260.92.2022 Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na realizację usług opiekuńczych

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.06.2022 godzina: 12:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania (na terenie gminy Michałowice), w wymiarze: 770 godzin.

Postępowanie nr: GOPS.PU.260.1.2022

Termin otwarcia ofert upłynął: 20.05.2022 godzina: 09:00
realizacja usługi organizacji wypoczynku letniego

Postępowanie nr: GOPS. SKO.260.25.2022

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.03.2022 godzina: 10:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2022 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: ZP.261.2.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.12.2021 godzina: 12:00
"Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice-II"

Postępowanie nr: Numer sprawy: GOPS.SKO.260.191.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.12.2021 godzina: 11:00

Postępowanie nr: GOPS. SKO 260.190.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 10.12.2021 godzina: 13:30

Postępowanie nr: ZP.261.1.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 07.12.2021 godzina: 14:00
Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GOPS.SKO 260. 111/2021. Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na realizację usług całodobowej opieki wytchnieniowej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług opieki wytchnieniowej w mieszkaniu chronionych pełniącym funkcje mieszkania wytchnieniowego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej, w łącznym wymiarze 54 dni (łącznie 1296godzin) Pobyty w mieszkaniu liczone są w dniach w maksymalnym wymiarze 14 dni kalendarzowych. Usługa rozpoczyna się w dniu wskazanym przez GOPS pomiędzy godziną 10.00 a 13.00 a kończy się do godz. 12.00. Usługa świadczona jest całodobowo od momentu przyjęcia do zakończenia pobytu osoby z niepełnosprawnością w dni robocze oraz dni wolne od pracy w tym święta. W uzasadnionych przypadkach mogą mieć miejsce przerwy w realizacji usług o ile stan zdrowia i poziom samodzielności osoby na to pozwalają. W takiej sytuacji decyzje każdorazowo podejmuje dyrektor GOPS lub osoba przez niego wskazana.

Postępowanie nr: GOPS.5131.EFS2.09.2021 DK

Termin otwarcia ofert upłynął: 08.07.2021 godzina: 13:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na usługę wsparcia psychologicznego związanego z następstwami COVID-19 dla 40 Uczestników projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”