Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GOPS.PU.260.1.2023

Termin otwarcia ofert upłynie: 02.06.2023 godzina: 09:00
postępownie GOPS.PU.260.1.2023

Postępowanie nr: Zapytanie ofertowe nr GOPS.260.199.2022 na świadczenie świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania w 2023 roku

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.12.2022 godzina: 10:30
Zapytanie ofertowe nr GOPS.260.199.2022 o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania

Postępowanie nr: Postępowanie o udzielenie zmamówienia publicznego GOPS.261.02.2022

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.12.2022 godzina: 10:00
na świadczenie usług transportowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GOPS.261.01.2022

Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: Zapytanie ofertowe nr GOPS.260.189.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.12.2022 godzina: 00:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: Zapytanie ofertowe nr GOPS.260.189.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.12.2022 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: GOPS.260.103.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.08.2022 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: GOPS.260.103.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

Termin otwarcia ofert upłynął: 02.08.2022 godzina: 15:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

Postępowanie nr: GOPS.260.82.2022 świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice

Termin otwarcia ofert upłynął: 13.07.2022 godzina: 15:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice. w miejscu ich zamieszkania za pośrednictwem centrum monitoringu

Postępowanie nr: SKO 260.92.2022 Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na realizację usług opiekuńczych

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.06.2022 godzina: 12:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania (na terenie gminy Michałowice), w wymiarze: 770 godzin.

Postępowanie nr: GOPS.PU.260.1.2022

Termin otwarcia ofert upłynął: 20.05.2022 godzina: 09:00
realizacja usługi organizacji wypoczynku letniego

Postępowanie nr: GOPS. SKO.260.25.2022

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.03.2022 godzina: 10:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2022 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: ZP.261.2.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.12.2021 godzina: 12:00
"Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice-II"

Postępowanie nr: Numer sprawy: GOPS.SKO.260.191.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.12.2021 godzina: 11:00