Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
05.07.2022 14:44

GOPS.260.82.2022 świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice

33
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice. w miejscu ich zamieszkania za pośrednictwem centrum monitoringu
Termin otwarcia ofert upłynął: 13.07.2022 godzina: 15:30

 

 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm. ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na: świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice. w miejscu ich zamieszkania za pośrednictwem centrum monitoringu

Termin składania ofert: 13 lipiec 2022 godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 13 lipiec 2022 r. godz. 15:30

Planowany termin zawarcia umowy: 25 lipiec 2022 r.

Załączniki

Data publikacji: 05.07.2022 14:44
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2022 14:44
Wyświetleń: 33
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk