Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
759

Pomoc specjalistyczna

Wsparcie specjalistyczne jest udzielane w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy – Kolonii przy ul. Ryżowej 90.

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

prowadzi działalność informacyjno-edukacyjno-konsultacyjną w obszarze rozwiązywania problemów związanych nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających, problemem uzależnień, współuzależnienia oraz z przemocą w rodzinie.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii. Świadczona pomoc jest anonimowa.

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

prowadzi poradnictwo o znacznie szerszym zakresie działalności i obejmuje poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, które jest świadczone osobom i rodzinom, mającym trudności, wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, znajdujące się w kryzysie rodzinnym.

W celu realizacji usługi w ramach działalności Punktu Poradnictwa Specjalistycznego niezbędne jest podanie danych osobowych.

 

Zapisy w godzinach pracy Ośrodka:

  • porady prawne: zgłoszenia należy dokonać co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu 22 738 14 63 lub mailowo npp|powiat.pruszkow.pl| |npp|powiat.pruszkow.pl
  • Klub Mam tel. 601 555 611
  • coaching: tel.  22 350 91 20
  • psycholog i pozostali specjaliści: codziennie w godz. 8.00 - 14.00, tel. 512 019 878

 

 

Rodzaj wsparcia

Imię i nazwisko specjalisty lub prowadzącego

Godziny

Uwagi

poradnictwo psychologiczne

 

psycholog

 

czwartek 16.00 - 20.00

parter- sala poradnictwa specjalistycznego

 

zapisy: codziennie w godz. 8.00 - 14.00, tel. 512 019 878

poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie/

mediacje rodzinne/

poradnictwo z zakresu uzależnień

Marek Mietelski

specjalista ds. uzależnień i przemocy /

mediator rodzinny

drugi i czwarty piątek miesiąca 13.00 - 15.00

 

parter- sala poradnictwa specjalistycznego

zapisy: codziennie w godz. 8.00 - 14.00, tel. 512 019 878

poradnictwo prawne

nieodpłatna pomoc prawna prowadzona przez powiat pruszkowski

 

adwokat Michał Zdroik

radca prawny Marek Tatarczuk

 

poniedziałek 9.00 - 13.00

wtorek 16.00 - 20.00

środa 16.00 - 20.00

czwartek 9.00 - 13.00

piątek 9.00 - 13.00

parter - sala poradnictwa specjalistycznego

Poradnictwo dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej na podstawie złożonego oświadczenia

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu:
22 738 14 63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl.

coaching

Iwona Radzimirska

Termin uzgadniany telefonicznie 22 350 91 20

zapisy w godzinach pracy Ośrodka

Klub Mam

Paulina Jasińska-Figiel

pracownik socjalny

piątek 10.00 - 12.00

piętro – sala Tęczowy Zakątek

szczegółowe informacje: tel. 601 555 611

grupa edukacyjno - wsparciowa dla osób uzależnionych Halina Stańczyk wtorek 17.00-20.00

szczegółowe informacje w godz. 8.00 - 14.00,

tel. 512 019 878

grupa edukacyjno - wsparciowa dla osób współuzależnionych

 

Wioletta Maciejewska poniedziałek 17.00-20.00

szczegółowe informacje w godz. 8.00 - 14.00,

tel. 512 019 878

 

Podobne tematy: pomoc specjalistyczna