Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
295

Pomoc specjalistyczna

Wsparcie specjalistyczne jest udzielane w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy – Kolonii przy ul. Ryżowej 90.

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

prowadzi działalność informacyjno-edukacyjno-konsultacyjną w obszarze rozwiązywania problemów związanych nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających, problemem uzależnień, współuzależnienia oraz z przemocą w rodzinie.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii. Świadczona pomoc jest anonimowa.

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

prowadzi poradnictwo o znacznie szerszym zakresie działalności i obejmuje poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, które jest świadczone osobom i rodzinom, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

W celu realizacji usługi w ramach działalności Punktu Poradnictwa Specjalistycznego niezbędne jest podanie danych osobowych.

 

Zapisy:

  • porady prawne: zgłoszenia należy dokonać co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu 22 738 14 63 lub mailowo npp|powiat.pruszkow.pl| |npp|powiat.pruszkow.pl
  • poradnictwo zawodowe, klub młodych mam, coaching: codziennie  w godzinach pracy GOPS pod numerem 22 350 91 07 lub 601 555 670
  • pozostali specjaliści: codziennie w godz. 8.00 - 14.00, tel. 512 019 878

Uwaga !!!  W miesiącu lipcu w dniach 19.08 (czwartek), 26.08 (czwartek), 02.09 (czwartek) dyżur psychologa jest odwołany.

 

Rodzaj wsparcia

Imię i nazwisko specjalisty lub prowadzącego

Godziny

Dla kogo

poradnictwo psychologiczne

Maria Walter-Kochel

psycholog/ psychotraumatolog

każdy czwartek 16.30-19.30

parter - sala poradnictwa specjalistycznego

Mieszkańcy Gminy Michałowice

Izabela Bielecka

psycholog / pedagog / psychoterapeuta

każdy poniedziałek

16.00 - 20.00

parter- sala poradnictwa specjalistycznego

 

Mieszkańcy Gminy Michałowice, 

również dzieci i młodzież w szczególności zagrożona przemocą,

poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie/

mediacje rodzinne/

poradnictwo z zakresu uzależnień

Marek Mietelski

specjalista ds. uzależnień i przemocy /

mediator rodzinny

drugi i czwarty piątek miesiąca 13.00 - 15.00

sala na I piętrze

Mieszkańcy Gminy Michałowice

poradnictwo prawne

nieodpłatna pomoc prawna prowadzona przez powiat pruszkowski

 

adwokaci

 

Fundacji

Experto Pro Bono

poniedziałek 9.00-13.00

wtorek 16.00-20.00

środa 16.00-20.00

czwartek 9.00-13.00

piątek 12.00-16.00

parter - sala poradnictwa specjalistycznego

osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej na podstawie złożonego oświadczenia

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu:
22 738-14-63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl.

Coaching

Joanna Strzyżewska,

Iwona Radzimirska

Termin uzgadniany telefonicznie 22 350 91 20

Mieszkańcy Gminy Michałowice

Klub mam

Joanna Strzyżewska

pracownik socjalny

piątek 10.00-12.00

piętro – sala Tęczowy Zakątek

UWAGA: w okresie wakacyjnym spotkania nie odbywają się.

Mamy - mieszkanki Gminy Michałowice