Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
581

Pomoc specjalistyczna

Wsparcie specjalistyczne jest udzielane w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy – Kolonii przy ul. Ryżowej 90.

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

prowadzi działalność informacyjno-edukacyjno-konsultacyjną w obszarze rozwiązywania problemów związanych nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających, problemem uzależnień, współuzależnienia oraz z przemocą w rodzinie.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii. Świadczona pomoc jest anonimowa.

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

prowadzi poradnictwo o znacznie szerszym zakresie działalności i obejmuje poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, które jest świadczone osobom i rodzinom, mającym trudności, wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, znajdujące się w kryzysie rodzinnym.

W celu realizacji usługi w ramach działalności Punktu Poradnictwa Specjalistycznego niezbędne jest podanie danych osobowych.

 

Zapisy:

  • porady prawne: zgłoszenia należy dokonać co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu 22 738 14 63 lub mailowo npp|powiat.pruszkow.pl| |npp|powiat.pruszkow.pl
  • poradnictwo zawodowe, klub młodych mam, coaching: tel.  22 350 91 07 lub 601 555 670
  • psycholog: tel. 573 067 082
  • pozostali specjaliści: codziennie w godz. 8.00 - 14.00, tel. 512 019 878

 

Rodzaj wsparcia

Imię i nazwisko specjalisty lub prowadzącego

Godziny

Dla kogo

poradnictwo psychologiczne

Paweł Sieńkowski

psycholog

poniedziałek 14.00 - 16.00

wtorek 9.00 - 14.00

czwartek 13.00 - 20.00

parter- sala poradnictwa specjalistycznego

Mieszkańcy Gminy Michałowice,

 

poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie/

mediacje rodzinne/

poradnictwo z zakresu uzależnień

Marek Mietelski

specjalista ds. uzależnień i przemocy /

mediator rodzinny

drugi i czwarty piątek miesiąca 13.00 - 15.00

 

parter- sala poradnictwa specjalistycznego

Mieszkańcy Gminy Michałowice

poradnictwo prawne

nieodpłatna pomoc prawna prowadzona przez powiat pruszkowski

 

adwokat Michał Zdroik

radca prawny Marek Tatarczuk

 

poniedziałek 9.00 - 13.00

wtorek 16.00 - 20.00

środa 16.00 - 20.00

czwartek 9.00 - 13.00

piątek 9.00 - 13.00

parter - sala poradnictwa specjalistycznego

osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej na podstawie złożonego oświadczenia

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu:
22 738 14 63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl.

coaching

Iwona Radzimirska

Termin uzgadniany telefonicznie 22 350 91 20

Mieszkańcy Gminy Michałowice

Klub Mam

Agata Engel, 

Paulina Jasińska-Figiel

pracownik socjalny

piątek 10.00 - 12.00

piętro – sala Tęczowy Zakątek

 

 Mamy Mieszkanki Gminy Michałowice