Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Dla niepełnosprawnych

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG WIDEO-TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

UPRAWNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON:

 • DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER FUNKCJONALNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY
 • DOFINANSOWNIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO SPORTU, REKREACJI i TURYSTYKI OSOB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 • DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
 • DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

PSY ASYSTUJĄCE

KONWENCJA ONZ O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych pdf 286 kb
 2. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – tekst przyjazny dzieciom pdf 456,5 kb
 3. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w formacie easy-to –read pdf 4,4 mb

PROJEKTY

INFORMATOR DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZUS

MAZOWIECKI INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PRZYDATNE LINKI

 

 

I ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ogólne infomacje na temat instytucji orzekających procedur i trybów

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Żydowska 19
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: (22) 724-15-70, 734 43 10
fax: (22) 724-15-70 
e-mail: biuro|pcprgrodzisk.pl| open="" sans="" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(18, 109, 188); text-decoration-line: underline; font-weight: 700; font-family: "|biuro|pcprgrodzisk.pl

www: http://www.pcpr.powiat-grodziski.pl
BIP: http://www.bip.pcpr.powiat-grodziski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00 - 16.00
czwartek w godz. czw. 8.00 - 17.00
piątek w godz. 8.00 - 15.00

https://pcpr.powiat-grodziski.pl/

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Grodzisku Mazowieckim powstał na mocy Zarządzenia Nr 21/2000 z dnia 5 grudnia 2000 roku wydanego przez Starostę Grodziskiego.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim realizuje zadania z zakresu orzecznictwa dla trzech powiatów: Grodziskiego, Pruszkowskiego i Warszawskiego Zachodniego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 1. orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia
 3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia
  1. o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy
  2. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 4. legitymacje osób niepełnosprawnych

WNIOSKI O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI sa dostepne pod poniższym linkiem

http://www.pcpr.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=25

 

 

II DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON:

- DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/dofinansowanie-do-uczestnictwa-w-turnusach-rehabilitacyjnych

Z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, mogą korzystać osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Pisemny wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy, a także od obowiązującego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób z Niepełnosprawnością

Rejestr Ośrodków:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

Rejestr Organizatorów:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow

DRUKI: http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania-dla-osob

 

- DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER FUNKCJONALNYCH

http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/dofinansowanie-do-likwidacji-barier-funkcjonalnych

Z dofinansowania do likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością, mogą korzystać osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Pisemny wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

DRUKI http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania-dla-osob

 

- DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/dofinansowanie-do-zaopatrzeni HYPERLINK "http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/dofinansowanie-do-zaopatrzenia-w-sprzet-rehabilitacyjny" HYPERLINK "http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/dofinansowanie-do-zaopatrzenia-w-sprzet-rehabilitacyjny" HYPERLINK "http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/dofinansowanie-do-zaopatrzenia-w-sprzet-rehabilitacyjny"a-w-sprzet-rehabilitacyjny

Z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, mogą korzystać osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Pisemny wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

DRUKI http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druk HYPERLINK "http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania-dla-osob" HYPERLINK "http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania-dla-osob" HYPERLINK "http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania-dla-osob"i-do-pobrania-dla-osob

 

- DOFINANSOWNIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO SPORTU, REKREACJI i TURYSTYKI OSOB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/dofinansowanie-ze-srodkow-funduszu-do-sportu

Dofinansowanie ze środków z Funduszu z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnością kierowane jest do organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

DRUKI http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania-dla-osob

 

- DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/dofinansowanie-do-zaopatrzenia-w-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze

Z dofinansowania do zakupu wyrobów medycznych ze środków Funduszu następuje poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą korzystać osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

DRUKI http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawn HYPERLINK "http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania-dla-osob" HYPERLINK "http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania-dla-osob" HYPERLINK "http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania-dla-osob"e/druki-do-pobrania-dla-osob

 

- DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-ze-srodkow-pfron/dofinansowanie-uslug-tlumacza-jezyka-migowego

Z dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, mogą korzystać osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Pisemny wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

DRUKI http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania-dla-osob

 

III ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/osrodki-wsparcia-srodowiskowe-domy-samopomocy

 

IV WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

http://pcpr.pruszkow.pl/osoby-niepelnosprawne/warsztaty-terapii-zajeciowej

 

V POMOC USŁUGOWA

Usługi opiekuńcze realizowane sa na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej

usługi przysługują osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres świadczonych usług może obejmowac następujące czynności:

 • zakup niezbędnych artykułów spożywczychhigienicznych i przemysłowych w najbliższym sklepie
 • zmiana bielizny pościelowej
 • zgłaszanie wizyt lekarskich
 • realizacja recept
 • pomoc w gotowaniu, gotowanie lub przynoszenie obiadów
 • pomoc przy ubieraniu
 • utrzymanie w czystości bieżącej mieszkania podopiecznego (bez generalnego sprzątania), itp
 • mycie, czesanie chorego
 • zmiana bielizny pościelowej i osobistej
 • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • pomoc w spożywaniu posiłków, itp

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

usługi są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

koosrdynatorem usług jest specjalista pracy socjalnej pani Aneta Świątko pokój nr 7 parter, tel. 22 350 91 67

Usługi są realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/322/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

VIII PROJEKTY

- Projekt „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”

http://www.trakt.org.pl/nabor-do-projektu-droga-do-integracji-i-samodzielnosci-osob-niewidomych-i-slabowidzacych/

- Projekt „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://niesamodzielni.org.pl/

- Projekt „Niepełnosprawność nie kończy się wraz z dorosłością – system wsparcia niesamodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020

http://www.tecza.org/index.php/125-stowarzyszenie/stowarzyszenie-nasza-dzialalnosc/367-program-niepelnosprawnosc-nie-konczy-sie-wraz-z-dorosloscia

Gminny program osłonowy w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych na lata 2016-2020 (Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia17 października 2016r.)

 

XI LINKI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -http://www.pfron.org.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –https://www.mpips.gov.pl/

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

NFZ – www.nfz.gov.pl

ZUS – www.zus.pl

Polski Związek Niewidomych – www.pzn.org.pl

Polski Związek Głuchych – www.pzg.org.pl

Polski Związek Jąkających – www.pzj.org.pl

Dzieci Sprawne Inaczej – www.dzieci.org.pl

Magazyn dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół – www.integracja.org

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – http://www.popon.pl/index.php

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie http://pruszkow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.pl/

http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl/

http://www.niewidzialni.eu/

więcej
Podobne tematy: