Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
4583

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Radzimirska

przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy ośrodka, pokój 101, I piętro
z zakresu skarg i wniosków - wtorki 12:00 - 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu

GODZINY PRACY OŚRODKA:

Poniedziałek - 08:00 – 18:00
Wtorek – Czwartek 08:00 – 16:00
Piątek - 08:00 - 14:00 dzień wewnętrzny

 

punkt kancelaryjny  Dorota Zglińska, tel .22 350 91 20, fax 350 91 21

 

Punkt przyjmowania wniosków z zakresu świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, funduszu alimentacyjnego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem:  22 350 91 20 wew. 116.


Dział  ŚWIADCZEŃ : 

Kierownik:  Agata Witerska, tel. 22 350 91 20

 

Kierownik Działu Pomocy Społecznej

Joanna Ratyńska

tel. 22 350 93 28

 

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

 – rozpatrywanie wniosków o pomoc finansową w formie zasiłków, posiłków, schronienia

 

 

Marek Adamiak

st. specjalista pracy socjalnej

tel. 22 350 91 06

tel. kom. 533 012 531

Teren:

Granica, Opacz Mała, Opacz Kolonia, Reguły, Sokołów

 

Marek Piątkowski

specjalista pracy socjalnej

tel. 22 350 91 20

tel. kom. 601 555 672

Teren:

Nowa Wieś,

 

 

 

 

Katarzyna Prylińska-Jarmużyńska

st. pracownik socjalny

tel. 22 350 91 07

tel. kom. 533 305 022

Teren:

Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Suchy Las, Pęcice, Pęcice Małe

 

Małgorzata Kolmus

st. specjalista pracy socjalnej – koordynator

tel. 22 350 91 09

tel. kom. 516 804 838
Teren:
Komorów, Komorów Wieś

Zespół ds. usług opiekuńczych

Anna Domańska

st. pracownik socjalny

tel. 22 350 91 20

tel. 573 067 158

skierowanie do Dziennego Domu Seniora+, usługi opiekuńcze

 

 

Magdalena Żurawska

st. specjalista pracy socjalnej – koordynator

tel. 22 350 91 09

tel. 506 891 688

organizacja usług opiekuńczych, asystenckich,
opieki wytchnieniowej, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, skierowania do DPS z terenu całej gminy

Zespół pracy socjalnej i usług społecznych

Paulina Jasińska-Figiel

st. pracownik socjalny

tel. 22 350 91 07

tel. kom.  601 555 611

Teren:
Komorów, Komorów Wieś,  Granica, Reguły

świadczenie pracy socjalnej, prowadzenie postępowań w ramach procedury "Niebieskie Karty" , praca interwencyjna

 

 

Renata Roś

pracownik socjalny

tel. 22 350 91 07

tel. kom. 601 555 670

Teren:
Nowa Wieś, Michałowice, Opacz, Opacz Mała, Suchy Las, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów

świadczenie pracy socjalnej,  prowadzenie postępowań w ramach procedury "Niebieskie Karty", praca interwencyjna

 

 

 

Marek Piątkowski

specjalista pracy socjalnej

tel.tel. 22 350 91 20

tel. kom. 601 555 672

wolontariat, organizacja usługi schronienia, pochówku, organizacja prac społecznie użytecznych, organizowanie zbiórek, rozpatrywanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

 

 

Asystent rodziny

Katarzyna Ułłowicz

tel. 535 090 055