Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
3306

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Radzimirska

przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy ośrodka, pokój 101, I piętro
z zakresu skarg i wniosków - wtorki 12:00 - 16:30 po wcześniejszym uzgodnieniu

GODZINY PRACY OŚRODKA:

Poniedziałek - 08:00 – 18:00
Wtorek – Czwartek 08:00 – 16:00
Piątek - 08:00 - 14:00 dzień wewnętrzny

 

punkt kancelaryjny  Dorota Zglińska, tel .22 350 91 20, fax 350 91 21

 

Punkt przyjmowania wniosków z zakresu świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, funduszu alimentacyjnego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem:  22 350 91 20 wew. 116.


Dział  ŚWIADCZEŃ : 

Kierownik:  Agata Witerska, tel. 22 350 91 20

 

Kierownik Działu Pomocy Społecznej

Joanna Ratyńska

tel. 22 350 93 28

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
Ludwika Piotrowska
aspirant pracy socjalnej

tel. 22 350 93 28

organizacja prac społecznie użytecznych

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

 – rozpatrywanie wniosków o pomoc finansową w formie zasiłków, posiłków, schronienia

Marek Adamiak
st. specjalista pracy socjalnej
tel. 22 350 91 06

tel. kom. 533 012 531

Teren:

Granica, Opacz Mała, Opacz Kolonia

Paulina Jasińska – Figiel
pracownik socjalny
tel. 22 350 91 09

tel. kom. 601 555 611

Teren:

Nowa Wieś, Reguły, Sokołów

Katarzyna Prylińska-Jarmużyńska
st. pracownik socjalny
tel. 22 350 91 07

tel. kom. 533 305 022

Teren:

Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Suchy Las, Pęcice, Pęcice Małe

 

Małgorzata Kolmus
st. specjalista pracy socjalnej – koordynator
tel. 22 350 91 09

tel. kom. 516 804 838
Teren:
Komorów, Komorów Wieś

Zespół ds. usług opiekuńczych

Anna Domańska
st. pracownik socjalny

tel. 22 350 91 09

tel. 573 067 158

skierowania do DPS z terenu całej gminy, programy usługowe dla mieszkańców

Katarzyna Ułłowicz
inspektor ds. organizacji usług

tel. 506 891 688


organizacja usług opiekuńczych, asystenckich,
opieki wytchnieniowej, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Zespół pracy socjalnej i usług społecznych

Marek Piątkowski
st. pracownik socjalny
tel. 22 350 91 07

tel. kom. 601 555 672

Teren:
Komorów, Komorów Wieś,
Suchy Las, Pęcice, Pęcice Małe, Granica
świadczenie pracy socjalnej, wolontariat, prowadzenie postępowań w ramach procedury "Niebieskie Karty" , praca interwencyjna

Renata Roś
pracownik socjalny
tel. 22 350 91 07

tel. kom. 604 555 670
Teren:
Nowa Wieś, Michałowice, Opacz, Opacz Mała, Reguły

świadczenie pracy socjalnej, wolontariat,  prowadzenie postępowań w ramach procedury "Niebieskie Karty" , praca interwencyjna

Magda Czuba

Asystent rodziny

tel. 535 090 055