Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
373

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Godziny pracy ośrodka:
Poniedziałek - 8.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek 8.00 -16.00
Piątek - 8.00-14.00 dzień wewnętrzny
Sekretariat Pani Agata Holz pokój nr 7 parter, tel .22 350 91 20, fax 350 91 21

Punkt przyjmowania wniosków z zakresu świadczenia wychowawczego500+, świadczen rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, funduszu alimentacyjnego Pan Krystian Biedrzycki pn 8.00 - 18.00 wt -czw 8.00- 16.00 parter sala obsługi tel. 22 350 91 99

Świadczenia rodzinne: Pani Katarzyna Wróblewska codziennie w godzinach pracy ośrodka 130 I piętro, tel. 350 91 08,

Fundusz alimentacyjny: Pani Magdalena Mosiejczyk –Gołos pn 9.00 -17.00 śr 8.00 -16.00 pokój 130 I piętro, tel .22 350 91 08,

Dodatki mieszkaniowe: Pan Krystian Biedrzycki wt i czw 8.00-12.00 pokój 130 I piętro, tel .22 350 91 08,

Świadczenia wychowawcze: Pani Agata Witerska Pani Anna Subocz - w godzinach pracy ośrodka pokój 130 I piętro

Karty Dużej Rodziny: Pani Anna Subocz codziennie w godzinach pracy ośrodka 130 I piętro, tel .22 350 91 08,

Świadczenia z pomocy społecznej

Koordynator sekcji pomocy społecznej: Edyta Żaczkiewicz codziennie w godzinach pracy ośrodka pokój 7 parter, tel. 22 350 9167,

Świadczenia pieniężne i praca socjalna: pracownicy socjalni w 4 rejonach w siedzibie ośrodka pokój nr 6 parter,

Pan: MAREK ADAMIAK

22 350 91 06

Komorów, Komorów Wieś

Poniedziałek 9.00– 13.00
Wtorek 12.00– 16.00
Środa 12.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 12.00

Pan:MAREK PIĄTKOWSKI

22 350 91 07

Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Pęcice,

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 12.00 – 16.00

czwartek 12.00 -16.00

Pani: JOANNA STRZYŻEWSKA

22 350 91 07

Reguły, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Sokołów Suchy Las

Pęcice Małe

Poniedziałek 13.00 - 17.00
Wtorek 8.00 –14.00
Środa 8.00 – 12.00

Pani: KATARZYNA PRYLIŃSKA JARMUŻYŃSKA

22 350 91 06

Nowa Wieś, Granica

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 12.00 – 14.00
Czwartek 12.00 – 16.00

Dyżur w Nowej Wsi poniedziałek 15.00 – 17.00

środa 14.00 -16.00

Dyżury pracownika socjalnego w Nowej Wsi świadczone są budynku Gminnego Przedszkola: ul. Główna 52a w poniedziałki 15.00 -17.00 i środy 14.00 -16.00, tel. 0 22 350 91 31,

Wolontariat Pani Natalia Kremplak

Usługi opiekuńcze i kierowanie do domów pomocy społecznej Pani Aneta Świątko pokój nr 7 parter, tel. 350 91 67,

Punkt wydawania odzieży używanej i sprzętu używanego Pani Katarzyna Prylińska- Jarmużyńska, budynek Gminnego Przedszkola ul. Główna 52a w środy 14.00 -16.00,

Punkt higieniczno –sanitarny: Pani Joanna Strzyżewska, czwartek 14.00 -16.00 Opacz- Kolonia ul. Ryżowa 90,

Wypłata świadczeń w kasie: Pani Jolanta Nowak, wypłaty z Kasy ośrodka mają miejsce 14 i 28 dnia każdego miesiąca, jeżeli wymienione terminy wypłat przypadają w sobotę lub w niedzielę wypłata następuje w piątek przed wymienionymi terminami. Kasa czynna jest wyłącznie w dniach wypłat od godziny 12.00 do 14.00,

Asystent rodziny Karolina Boruszewska: tel 535 090 055

Poradnictwo prawne: Pani Daniela Tomczak po umówieniu przez pracownika socjalnego w środy 8.00- 12.00 i piątki 12.00 – 16.00 , Nieodpłatna pomoc prawna jest również świadczona w ramach współpracy z Powiatem Pruszkowskim w Punkcie poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy- Koloni, ul. yżowa 90 w pn 9.00-13.00 wt-śr-16.00-20.00, czw.-9.00-13.00, pt.-12.00-16.00

Poradnictwo psychologiczne: Izabela Bielecka poniedziałki 18.00-20.00 oraz Maria Walter - Kochel w czwartki 16.30 -18.30 w Punkcie Poradnictwa Specjalistyczne w Opaczy - Kolonii ul. Ryżowa 90,

Organizacja prac społecznie użytecznych: Pani Joanna Strzyżewska

Do wykonywania prac społecznie – użytecznych może zostać skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej.Wykonywanie w/w prac odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Pruszkowskim, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy a Wójtem Gminy Michałowice. Prace społecznie – użyteczne są świadczone w wymiarze do 10 godzin tygodniowo a wynagrodzenie za pracę wynosi 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (60 % tej kwoty jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Doradztwo zawodowe: pani Joanna Strzyżewska czwartki 13.00- 16.00 Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy - Kolonii, ul. Ryżowa 90

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień/ mediacje rodzinne Pan Marek Mietelski druga i czwarta środa miesiąca godz. 13.00-15.00 w Punkcie Poradnictwa Specjalistyczne w Opaczy Kolonii ul. Ryżowa 90,

Dyrektor ośrodka Iwona Radzimirska przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy ośrodka, pkój 101, I pietro z zakresu skarg i wniosków - wtorki 12.00 - 16.30 po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapisy prowadzi Pani Jolanta Nowak