Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
1876

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Godziny pracy ośrodka:
Poniedziałek - 8.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek 8.00 –16.00
Piątek - 8.00-14.00 dzień wewnętrzny
Sekretariat Pani Agata Engel, tel .22 350 91 20, fax 350 91 21

Punkt przyjmowania wniosków z zakresu świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, funduszu alimentacyjnego czynny pn 8.00 - 18.00, wt  8.00- 16.00 parter sala obsługi interesanta kasa nr. 2 tel. 22 350 91 20 wew. 116.


Sekcja Świadczeń Rodzinnych: 

Kierownik sekcji: Pani Agata Witerska, tel. 22 350 91 08

Pracownicy sekcji:

Pan Krystian Biedrzycki, tel .22 350 91 08

Pan Konrad Myszkowski, tel. 22 350 91 08

Pani Anna Subocz, tel. 22 350 91 13

Pani Krystyna Przeniosło 22 350 91 13

 

Świadczenia z pomocy społecznej

Kierownik sekcji pomocy społecznej: Pan Paweł Sieńkowski tel. 22 350 91 09,

Świadczenia pieniężne i praca socjalna: pracownicy socjalni w 4 rejonach

Pan: MAREK ADAMIAK

22 350 91 06

Komorów, Komorów Wieś

Poniedziałek 9.00– 13.00
Wtorek 12.00– 16.00
Środa 12.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 12.00

Pan:MAREK PIĄTKOWSKI

22 350 91 07

Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Pęcice,

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 12.00 – 16.00

czwartek 12.00 -16.00

Pani: JOANNA STRZYŻEWSKA

22 350 91 07

Reguły, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Sokołów Suchy Las

Pęcice Małe

Poniedziałek 13.00 - 17.00
Wtorek 8.00 –14.00
Środa 8.00 – 12.00

Pani: KATARZYNA PRYLIŃSKA JARMUŻYŃSKA

22 350 91 06

Nowa Wieś, Granica

Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 12.00 – 14.00
Czwartek 12.00 – 16.00

Dyżur w Nowej Wsi poniedziałek 15.00 – 17.00

środa 14.00 -16.00

Dyżury pracownika socjalnego w Nowej Wsi świadczone są budynku Gminnego Przedszkola: Z uwagi na trwający stan epidemii dyżury pracowników zostają zawieszone do odwołania.

Wolontariat Pani Natalia Kremplak

Usługi opiekuńcze i kierowanie do domów pomocy społecznej Pani Aneta Świątko tel. 350 91 67,

Punkt wydawania odzieży używanej i sprzętu używanego Działalność magazynu prowadzonego w Nowej Wsi jest zawieszona. Prosimy o nie pozostawianie odzieży i innych sprzętów przed drzwiami wejściowymi do budynku. 

Punkt higieniczno–sanitarny: Z uwagi na trwający stan epidemii punkt higieniczno-sanitarny działanie punktu zostaje zawieszone do odwołania.

Wypłata świadczeń w kasie: Z uwagi na trwający stan epidemii nie wypłaca się świadczeń w kasie. Świadczenia wypłacane są wyłącznie drogą przelewu lub przekazu pocztowego.

Asystent rodziny Karolina Boruszewska: tel 535 090 055

Poradnictwo prawne: Pani Daniela Tomczak po umówieniu przez pracownika socjalnego w środy 8.00- 12.00 i piątki 12.00 – 16.00 , Nieodpłatna pomoc prawna jest również świadczona w ramach współpracy z Powiatem Pruszkowskim w Punkcie poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy- Koloni, ul. Ryżowa 90 w pn 9.00-13.00 wt-śr-16.00-20.00, czw.-9.00-13.00, pt.-12.00-16.00

Poradnictwo psychologiczne: Izabela Bielecka poniedziałki 18.00-20.00 oraz Maria Walter-Kochel w czwartki 16.30 -18.30 w Punkcie Poradnictwa Specjalistyczne w Opaczy - Kolonii ul. Ryżowa 90,

Organizacja prac społecznie użytecznych: Pani Joanna Strzyżewska

Do wykonywania prac społecznie – użytecznych może zostać skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej.Wykonywanie w/w prac odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Pruszkowskim, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy a Wójtem Gminy Michałowice. Prace społecznie – użyteczne są świadczone w wymiarze do 10 godzin tygodniowo a wynagrodzenie za pracę wynosi 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (60 % tej kwoty jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Doradztwo zawodowe: Pani Joanna Strzyżewska tel. 22 350 91 07

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień/ mediacje rodzinne Pan Marek Mietelski druga i czwarta środa miesiąca godz. 13.00-15.00 w Punkcie Poradnictwa Specjalistyczne w Opaczy Kolonii ul. Ryżowa 90,

Dyrektor ośrodka Iwona Radzimirska przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy ośrodka, pkój 101, I pietro z zakresu skarg i wniosków - wtorki 12.00 - 16.30 po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapisy prowadzi Pani Jolanta Nowak