Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
375

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno – wspomagającego

 

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno – wspomagającego została uruchomiona 12 lutego 2021 r. dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych.”

Wypożyczalnia prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice i mieści się w Michałowicach, przy ul. Ogrodowej 10A.

 

Głównym zadaniem naszej wypożyczalnia jest ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcie w codziennym funkcjonowaniu poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej, zawodowej.

 Dla kogo? 

bezpłatnej wypożyczalni, mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Michałowice, w  szczególności osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby po urazach, wypadkach i zabiegach operacyjnych.

Priorytetowo traktowane są:

a) osoby posiadające status osoby niesamodzielnej rozumianej jako osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność       wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia   codziennego,

b)  osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub dokumentem równoważnym,

c) osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

d) osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) na osobę w rodzinie,

e) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 

f) osoby w wieku poprodukcyjnym.

 

Jak wypożyczyć?

Zasady korzystania z wypożyczalni określa regulamin.

Osoba, która będzie chciała skorzystać z oferty wypożyczalni składa w siedzibie GOPS pisemny wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami do pobrania poniżej.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i dostępności sprzętu zostaje podpisana umowa użyczenia maksymalnie na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesiące, przy czym – jeśli na dany sprzęt został złożony wniosek oczekujący, umowę można przedłużyć tylko jeden raz. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela  p. Magdalena Żurawska tel. 506 891 688, m.zurawska|gops.michalowice.pl| |m.zurawska|gops.michalowice.pl 

 

Apel do mieszkańców

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy, którzy posiadają niepotrzebny, ale sprawny sprzęt rehabilitacyjny i chcą go przekazać bardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy  do zgłaszania się do p. Magdaleny Żurawskiej pod adresem mailowym:m.zurawska|gops.michalowice.pl| | m.zurawska|gops.michalowice.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu 506 891 688 w celu jego przekazania.

 

Co można wypożyczyć?

W naszej wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć:

L.p.

Nazwa sprzętu

Ilość w sztukach

1.

Balkonik dwukołowy bez siedziska

6

2.

Balkonik trójkołowy

1

3.

Balkonik z siedziskiem

15

4.

Balkonik trójfunkcyjny bez siedziska

1

5.

Ciśnieniomierz naramienny automatyczny

8

6.

Hantle Sport line - 1kg

2

7.

Koncentrator tlenu

1

8.

kostka rehabilitacyjna Orteo

2

9.

Krzesło toaletowe

6

10.

Kule łokciowe

14

11.

Kule pachowe

2

12.

Laska anatomiczna

2

13.

Ławka do wanny z oparciem

5

14.

Łóżko rehabilitacyjne

4

15.

Materac bazowy na łóżko rehabilitacyjne

1

16.

Materac przeciwodleżynowy (do 135kg)

8

17.

Materac przeciwodleżynowy (do 150kg)

3

18.

Piłeczki do masażu 8cm

11

19.

Podnośnik dla osób leżących ( do 150 kg)

1

20.

Podnośnik dla osób leżących (do 220 kg)

1

21.

Pulsoksymetr napalcowy

8

22.

Rotor rehabilitacyjny z licznikiem ANTAR / AT51110

19

23.

Overdoor Pulley - Zestaw do ćwiczeń samowspomagających

7

24.

Taboret pod prysznic

2

25.

Termometr bezdotykowy

8

26.

Wózek inwalidzki lekki Ergonomic AR-300 (do 130 kg)

2

27.

Wózek inwalidzki Vita Care Feliz

1

28.

Wózek inwalidzki Meyra Eurochair II XL (do 160kg)

2

29.

Wózek inwalidzki Meyra Eurochair II XXL (do 200 kg)

1

30.

Wózek inwalidzki zwykły

3

Łącznie

147

 

 

Załączniki