Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
282
skrzyżowany młotek i klucz

 

Program osłonowy Gminy Michałowice pn. "Złota Rączka dla Seniora na lata 2022 - 2024" polega na zapewnieniu nieodpłatnej pomocy Seniorom w drobnych, domowych naprawach i pracach na zamieszkiwanej posesji, których nie są w stanie samodzielnie zrealizować z uwagi wiek i stan zdrowia.

W ramach programu pokrywany jest dojazd Wykonawcy do Seniora oraz koszt wykonania naprawy. Koszt zakupu niezbędnych części pokrywa Senior. 
W przypadku Seniorów, którzy ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność nie mogą samodzielnie zakupić potrzebnych części i materiałów mogą skorzystać z pomocy wykonującego usługi naprawcze. W takim przypadku Senior przekazuje środki finansowe na realizację zakupów, a po dokonaniu zakupów przez Wykonawcę, rozlicza się on z Seniorem na podstawie paragonu. Po wykonaniu napraw Wykonawca wraz z Seniorem wypełnia kartę wykonania usługi.

Z programu mogą skorzystać osoby spełniające następujące kryteria:
1) ukończyli 60 rok życia i stan zdrowia uniemożliwia wykonanie usług określonych w Programie,
2) są mieszkańcami Gminy Michałowice,
3) mieszkają samotnie lub z inną osobą, której stan zdrowia uniemożliwia wykonanie usług określonych w Programie,
4) stale zamieszkują w lokalu, w którym ma być wykonana usługa,
5) dochód nie przekracza określonego poniżej kryterium dochodowego w miesiącu poprzedzającym złożenie karty zgłoszenia usługi tj:
• do 2 500,00 zł netto  dla osoby mieszkającej samotnie
• do 2 000,00 zł netto dla osoby mieszkającej z innymi osobami 

Pomoc w ramach Programu obejmuje:
1) regulacja drzwi i okien oraz uszczelnianie,
2) naprawa, wymiana bądź uszczelnianie przeciekających kranów w kuchni i łazience,
3) montaż, regulacja i wymiana spłuczki i deski WC,
4) odpowietrzanie kaloryfera,
5) udrożnienie odpływów, wymiana lub uszczelnianie syfonów, uszczelnianie przecieków przy wannie, brodziku, umywalce,
6) montaż, wymiana zamka, klamki w drzwiach,
7) wymiana żarówek,
8) montaż, wymiana i naprawa gniazdek i wyłączników świateł i lamp,
9) naprawa, wymiana prowadnic i uchwytów szuflad,
10) montaż karniszy, obrazów, luster, uchwytów, półek, suszarek łazienkowych itp.,
11) podłączenie pralki, zmywarki,
12) naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf, gałek i uchwytów,
13) skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli,
14) wymiana pokręteł baterii, słuchawek i węży prysznicowych,
15) naprawa listew przypodłogowych,
16) zakładanie i naprawa rolet okiennych (nie dotyczy rolet metalowych lub antywłamaniowych),
17) wymiana zamków w skrzynkach na listy,
18) inne drobne czynności naprawcze i montażowe, które zostaną zaakceptowane przez pracownika podmiotu realizującego usługi naprawcze,
19) drobne prace naprawcze i porządkowe  na zamieszkiwanej posesji np. grabienie liści lub przycięcie roślin w zakresie umożliwiającym opuszczenie posesji, naprawa furtki w ogrodzeniu,
20) odśnieżanie posesji w zakresie umożliwiającym opuszczenie posesji.

Usługi świadczone w ramach Programu nie obejmują:
1) usług wymagających natychmiastowej interwencji,
2) usług wymagających zezwoleń, specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień ( np. naprawa sprzętu elektrycznego, usługi związane z instalacją gazową bądź elektryczną, napraw rozdzielni elektrycznych, wymiany instalacji wodnych, wymiany kabli elektrycznych),
3) usług remontowych ( np. malowanie ścian, kładzenie lub wymiana parkietu, paneli, wykładzin, kafelek, składanie mebli),
4) napraw, które są świadczone w ramach innych umów lub wynikają ze zobowiązań innych podmiotów np. wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, administracji nieruchomości, gwaranta itp.
5) prac budowlanych.

Zgłoszenia są przyjmowane w dni powszednie, w godzinach pracy GOPS pod nr telefonu 22 350 93 28 lub osobiście w siedzibie GOPS. 
W przypadku wizyty w siedzibie GOPS prosimy o złożenie wypełnionej karty zgłoszenia usługi.
Regulamin programu "Złota Rączka dla Seniora" dostępny poniżej.


Program „Złota Rączka dla Seniora” został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XLIII/469/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2022 r. Program stanowi wypełnienie zadań określonych w Programie Polityki Senioralnej na lata 2021-2024 obszar: mieszkalnictwo działanie nr 1. „rozwój programów osłonowych pozwalających na obniżenie obciążeń finansowych wynikających z konieczności ponoszenia kosztów mieszkaniowych”.

Załączniki