Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Powiadomienie na e-mail

Zapraszamy do dopisania swojego adresu e-mail do newslettera strony www.michalowice.pl

Na zebrane adresy e-mail rozsyłane są informacje dotyczące informacji promocyjnych, komunikatów, aktualności i powiadomień o wydarzeniach. Adresy nie będą przekazywane w żadnej formie podmiotowi trzeciemu.

 

* - pola wymagane

 

1) Oświadczam że:

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły w celu otrzymywania wiadomości e-mail z informacjami o aktualnościach i nowych wydarzeniach oraz oświadczam iż znane jest mi prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.

Informujemy, że administratorem danych jest:
Urząd Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice 
tel. (22) 350-91-91, mail: sekretariat@michalowice.pl 

 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującym "Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych", określane jako RODO  można napisać na powyższy adres korespondencyjny lub do wyznaczonego przez administratora Inspektora danych osobowych: Piotr Glen, adres e-mail: daneosobowe|michalowice.pl| style="color: rgb(144, 148, 64);"|daneosobowe|michalowice.pl 

 

Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu rozsyłania wiadomości e-mail z informacjami promocyjnymi, o aktualnościach i nowych wydarzeniach. Zebrane dane nie będą przekazywane w żadnej formie podmiotowi trzeciemu.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie (wypisać się z listy subskrybentów) w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził tj. klikając w link dołączony na dole każdej wiadomości przesłanej do Pana/Pani na podstawie wyrażonej zgody lub oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Urzędu bądź mailowy podany powyżej.

 

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy do czasu wypisania się z listy subskrybentów oraz w logach systemowych przez czas określony w stosownych przepisach prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).