Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
115

Dokumenty Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki"

Warunkiem udziału dziecka w zajęciach świetlicowych jest wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu placówki.

Dokumenty do pobrania dostępne poniżej.

 

W Placówce jest ograniczona liczba miejsc - kontakt w sprawie dostępności miejsc oraz innych dotyczących Placówki Wsparcia Dziennego:

 

Aleksandra Kośko (wychowawca - koordynator)

tel. 535 223 035

a.kosko@gops.michalowice.pl

 

 

Pliki do pobrania: