Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
47

Dokumenty Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki"

Warunkiem udziału dziecka w zajęciach świetlicowych jest wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu placówki.

Dokumenty do pobrania dostępne poniżej.

 

Pliki do pobrania:

 

Osoba do kontaktu w sprawie przyjęcia dziecka na zajęcia w placówce wsparcia dziennego:

Aleksandra Kośko (wychowawca - koordynator)

tel. 535 223 035

a.kosko@gops.michalowice.pl