Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
16

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021–2025

Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”

Flaga i godło Polski

 

PROGRAM WIELOLETNI  „SENIOR+” na lata 2021–2025

Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”

 

ROK 2024:

  • Całkowita wartość:  492 500,00
  • Dofinansowanie: 116 640,00 zł
  • Dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”
  • Termin realizacji zadania publicznego: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym w wieku 60+ będących mieszkańcami Gminy Michałowice, dzięki umożliwieniu im korzystania z oferty Dziennego Domu Seniora+. Oferta obejmuje:

1. usługi socjalne i opiekuńcze, świadczone przez zatrudnionych 2 opiekunów wspieranych przez pozostały personel, polegających na zapewnieniu pomocy przy utrzymaniu higieny osobistej, zapewnieniu wyżywienia, w tym minimum 1 gorącego posiłku, śniadań i przekąsek oraz pomocy seniorom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. załatwianie spraw urzędowych, realizacji recept czy umawianie wizyt lekarskich, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej w tym kąpiele, pranie i prasowanie odzieży).

2. aktywizację fizyczną i prozdrowotną poprzez zapewnienie wsparcia fizjoterapeuty zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej oraz zachęcanie do aktywności ruchowej (m.in. poprzez łączenie aktywności z pracą w ogródku czy aktywności połączonej z muzyką i zabawą).

3. aktywizację społeczną poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych (m.in. poprzez zajęcia z dogoterapii, z muzykoterapii, z treningu umysłu i pamięci czy spotkania z ciekawymi ludźmi), a także umożliwienie Seniorom budowanie społeczności Domu poprzez wspólne podejmowanie decyzji we współpracy z Radą Seniorów, planowanie działań i rozwiązywanie konfliktów.

4 aktywizację psychiczną dzięki umożliwieniu korzystania z poradnictwa specjalistycznego (m.in. psychologa, prawnika). Realizacja zadania wspiera również działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej oraz wewnątrzpokoleniowej seniorów poprzez współpracę z placówkami oświatowymi, organizowanie wspólnych spotkań, imprez czy wyjazdów.

 

Jednocześnie realizacja zadania wpływa na upowszechnienie działalności placówki wśród mieszkańców Gminy i wpływa korzystanie na budowanie przynależności do społeczności lokalnej dzięki współpracy Domu z takimi instytucjami jak: szkoły, przedszkola, biblioteki, przychodnie, Koła Senioralne, grupy i zespoły artystyczne nie tylko z terenu gminy.

 

Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku i oferuje wsparcie przez 8 godzin dziennie w godzinach 8:00 –16:00.  W Dziennym Domu Senior+ dostępnych jest 30 miejsc.