Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
204

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje bezpłatne wsparcie dla mieszkańców Gminy Michałowice w postaci teleopieki.

 

Teleopieka skierowana jest do mieszkańców gminy Michałowice, którzy wymagają dodatkowego wsparcia ze względu na swój stan zdrowia, wiek, niepełnosprawność, a także mieszkanie w pojedynkę lub z inną osobą, która nie w każdym momencie jest w stanie służyć jej pomocą. To usługa wspomagająca usługi opiekuńcze, wykorzystująca nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne. Jej celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i samodzielności osób starszych, niesamodzielnych, chorych i innych, pozostających samotnie w swoich domach.

Usługa teleopieki polega na elektronicznym, całodobowym monitoringu i szybkim, zindywidualizowanym udzieleniu wsparcia i pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa za pomocą teleopaski.

 

Teleopaska to urządzenie w postaci opaski zakładanej na rękę, wyposażone w kartę SIM, które umożliwia całodobowy kontakt pacjenta z ratownikiem medycznym obsługującym Centrum monitoringu. Posiada przycisk SOS umożliwiający kontakt z Centrum monitoringu, a w sytuacjach krytycznych tj. upadek - automatycznie łączy się z ratownikiem medycznym. Ma również lokalizator, który wskazuje miejsce pobytu w momencie wezwania pomocy. Opaska posiada czujnik zdjęcia opaski, jest również wodoodporna w klasie IP 67.

Dzięki swojej lekkiej o formie w żaden sposób nie narusza prywatności użytkownika, a pozwalają na analizę jej sytuacji 24h/dobę.

Usługa teleopieki jest również wsparciem w codziennym funkcjonowaniu opiekunów użytkowników teleopasek. W przypadku sytuacji kryzysowej zostaną niezwłocznie o tym poinformowani przez pracownika Centrum monitoringu, o ile zostaną wskazani jako osoba do kontaktu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice dysponuje łącznie 50 urządzeniami.

40 sztuk zostało zakupione w 2020 roku w ramach zakończonego już projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejne 10 sztuk zostało zakupione  w 2022 roku w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

W ramach wsparcia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej bezpłatnie użycza urządzenie oraz ponosi koszty miesięcznego abonamentu.

 

Aby skorzystać z programu należy złożyć w siedzibie GOPS formularz zgłoszeniowy lub przesłać wypełniony formularz w wersji elektronicznej na adres: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl. Po dokonaniu wstępnej kwalifikacji osoby zostaną poproszone o uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wdrożenia usługi teleopieki przez operatora Centrum monitoringu tj. Karty pacjenta.

Dostawca urządzeń po weryfikacji, jaka sieć komórkowa ma najlepszy zasięg w miejscu zamieszkania pacjenta, wyposaży ją w odpowiednią kartę SIM i przekaże do GOPS. Następnie pracownik GOPS kontaktuje się z pacjentem, w celu dostarczenia mu urządzenia, przeszkolenia z jego działania, a także przeprowadzi aktywacji teleopaski.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu: 22 350 93 28

Załączniki

Podobne tematy: senior, seniorzy, teleopieka