Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
54

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Standardy ochrony małoletnich to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Zasady te mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego. Dokument określa również procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka, plan wsparcia małoletniego, zasady ochrony wizerunku dziecka i inne.

 

Standardy Ochrony Małoletnich zostały określone w Zarządzeniu nr 26/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z dnia 3 czerwca 2024 r. w zw. z art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. 2024, poz. 560 t.j.)

Załączniki