Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
1365

Mieszkanie Wytchnieniowe

Mieszkanie wytchnieniowe - całodobowa opieka wytchnieniowa

Oferta mieszkania wytchnieniowego skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami pełnoletnimi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równorzędnym) zamieszkującym na terenie Gminy Michałowice. Członkowie rodzin lub opiekunowie otrzymają wsparcie w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami z niepełnosprawnością.

Zapewniamy całodobowy nieodpłatny pobyt w mieszkaniu wytchnieniowym w sąsiedztwie miejsca zamieszkania, na terenie Gminy Michałowice w Komorowie przy ul. Sieradzka 8 m 2.

W ramach usługi realizowanej w mieszkaniu wytchnieniowym oferujemy:

 1. wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
 1. przemieszczania się,
 2. utrzymania higieny osobistej,
 3. ubierania się,
 4. sprzątania,
 5. zakupów i przygotowywania posiłków, całodzienne wyżywienie,
 6. załatwiania spraw osobistych;
 7. przygotowanie i podawanie lekarstw zgodnie z zaleceniem lekarza;
 1. realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:
 1. utrzymywania więzi rodzinnych,
 2. uczestnictwa w życiu społeczności lokal.

Dokładamy wszelkich starań, aby komfortowy pobyt zapewniał wykwalifikowany personel, dobrany do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Możliwość skorzystania z oferty Mieszkania Wytchnieniowego pozwoli Opiekunom na regenerację sił i poprawę stanu zdrowia umożliwi wypoczynek i czas na realizację swoich potrzeb. Skorzystanie z wytchnienia w dalszej kolejności umożliwi dłuższe sprawowanie bezpośredniej opieki nad osobą zależną.

Osoby zainteresowane przyznaniem usługi tj. opiekunowie osoby dorosłej ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równorzędnym) składają w GOPS Gminy Michałowice z/s w Regułach Al. Powstańców Warszawy 1 :

 1.  wypełnioną kartę zgłoszeniową,
 2.  kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM wypełnioną przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuty/pielęgniarki,
 3. oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z prawami i obowiązkami  opiekuna odbiorcy usługi korzystającego z usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w ramach Modułu II Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany z skorzystaniem z powyższej formy wsparcia, bądź masz pytanie skontaktuj się z Pracownikiem socjalnym - 22 350 93 28