Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
68

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego "Świetliki"

 

Lokalizacje:

Michałowice - ul. Raszyńska 34

Granica - ul. Czeremchy 1

Opacz - ul. Ryżowa 90

 

Kontakt:

Aleksandra Kośko - wychowawca/koordynator

tel.:  535 223 035

a.kosko@gops.michalowice.pl