Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
130

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego "Świetliki"

 

Lokalizacje:

Michałowice - ul. Raszyńska 34

Granica - ul. Czeremchy 1

Opacz - ul. Ryżowa 90

 

Kontakt:

Anna Moskwa - Skrzyńska - wychowawczyni

tel.: 573 067 146

a.moskwa@gops.michalowice.pl

 

Aleksandra Kośko - wychowawczyni/koordynatorka

tel.:  535 223 035

a.kosko@gops.michalowice.pl