Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
18.05.2021 11:50

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

64

Od 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice od 2019 roku realizuje Program „Opieka Wytchnieniowa”.

Program ten skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Taka forma wsparcia w zakresie opieki wytchnieniowej jest jednym z głównych celów powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej mają na celu odciążenie bezpośrednich opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki takiemu wsparciu opiekun może zregenerować się, załatwić sprawy, czy odpocząć.

 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021