Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
18.05.2021 11:50

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

241

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO -

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

- EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE  - 120 740,00 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  120 740,00 zł (z kosztem obsługi)

 

Od 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice od 2019 roku realizuje Program „Opieka Wytchnieniowa”.

Program Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej mają na celu odciążenie bezpośrednich opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki takiemu wsparciu opiekun może zregenerować się, załatwić sprawy, czy odpocząć.

Program Opieki Wytchnieniowej jest realizowany w ramach Pobytu dziennego i Pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym z funkcją wytchnieniową.

Realizacja Programu została zaplanowana do 31.12.2022 r.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022