Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: GOPS. SKO.261.2.2020

Termin składania ofert: 11.12.2020 godzina: 14:00
ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - dwudaniowe obiady

Ogłoszono postępowanie nr: GOPS.SAiK.261.01.2020

Termin składania ofert: 27.08.2020 godzina: 12:00
ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”