Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
10.08.2022 14:35

GOPS.260.103.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

46
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”
Termin otwarcia ofert upłynął: 24.08.2022 godzina: 12:30

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm. ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na: świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka” 

Termin składania ofert: 24 sierpień 2022 r.  godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 24 sierpień 2022 r.. godz. 12:30

Planowany termin zawarcia umowy: 30 sierpień 2022 r.

Załączniki

Data publikacji: 10.08.2022 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2022 14:35
Wyświetleń: 46
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk