Piknik rodzinny empatyczni@otwórz-oczy.pl

W dniu 23 września 2018 roku w Parku Sokoła w Pruszkowie wzięliśmy udział w pierwszej na poziomie Powiatu wspólnej inicjatywie wyrażającej sprzeciw wobec przemocy. Wydarzenie rozpoczęło się od rozdania niebieskich wstążeczek i wspólnego marszu pod nazwą Marsz "Błękitnej wstążki -Solidarni przeciw przemocy”. W marszu wzięli udział także mieszkańcy Gminy Michałowice na czele z Wójtem Panem Krzysztofem Grabką oraz radną gminy Michałowice Panią Ewą Ilczyszyn.

Więcej...

Piknik rodzinny empatyczni@otwórz-oczy.pl

Zapraszamy na piknik rodzinny i wspólny marsz "Błękitnej wstążki"-Solidarni przeciw przemocy.

podczas konkursu odbędzie sie finał Powiatowego konkursu plastycznego "Bezpieczna rodzina", przypominamy, że do Konkursu szcebla Powiatowego  zostają przekazane zwycięzkie prace etapu gminnego.

 

Więcej...

Inauguracyjne spotkanie Klubu Wolontariusza

Drodzy Wolontariusze!!! i Kandydaci na Wolontariuszy !!!!!

Zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Klubu Wolontariusza już 29 września 2018 r. o godzinie 12:30 w Opaczy-Kolonii (ul. Ryżowa 90).

Więcej...

Rekrutacja do projektu "Klub Świetliki"

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Klub Świetliki” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Więcej...

Nabór na wychowawcę

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowicew ramach projektu pn: ,,Klub Świetliki” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Zgłoszenia do 26 września 2018

Więcej...