Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
24.08.2022 15:25

PROGRAM KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA 2022 ROK

209

 

 
Gmina Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice przystąpiła do realizacji: Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
 
Główny cel programu:
Celem programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania przez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa, jak również poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
 
Dla kogo?
Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 
Działania programu
Program zakłada realizację dwóch modułów:
 
Moduł I ma na celu zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. W 2022 roku w Gminie Michałowice przewidziano np. zwrot kosztów dojazdów wolontariuszy do seniorów.
 
Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez zakup opasek bezpieczeństwa (teleopasek) wraz z systemem całodobowego monitorowania, wyposażonych w minimum dwie z następujących funkcji:
a. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 
b. detektor upadku, 
c. czujnik zdjęcia opaski, 
d. lokalizator GPS,
e. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
f. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
 
Okres realizacji 
Program jest realizowany do 31 grudnia 2022 r. 
 
Osoby spełniające kryteria programu tj. Seniorzy powyżej 65 r.ż. i zainteresowaniem uzyskaniem wsparcia w formie teleopasek, pomocy wolontariusza lub zwrotu kosztów dojazdów do lekarza itp. proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice pod numerem telefonu: 22 350 93 28
 
Program Korpus Wsparcia Seniorów jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zobacz także