Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
11.06.2024 18:05

Program Senior+

15
10 czerwca 2024 r. Gmina Michałowice zawarła umowę o dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024

Po raz kolejny Gmina Michałowice otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”.

W 2024 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 116 640,00 zł.

Realizacja tego zadania ma na celu zapewnienie  Seniorom z Gminy Michałowice wsparcia dzięki umożliwieniu im korzystania z oferty Dziennego Domu Seniora+. Oferta Dziennego Domu Senior + obejmuje:

  • usługi socjalne i opiekuńcze, świadczone przez zatrudnionych 2 opiekunów wspieranych przez pozostały personel,

  • aktywizację fizyczną i prozdrowotną poprzez zapewnienie wsparcia fizjoterapeuty zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej oraz zachęcanie do aktywności ruchowej (m.in. poprzez łączenie aktywności z pracą w ogródku czy aktywności połączonej z muzyką i zabawą).
  • aktywizację społeczną poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych (m.in. poprzez zajęcia z dogoterapii, z muzykoterapii, z treningu umysłu i pamięci czy spotkania z ciekawymi ludźmi), a także umożliwienie Seniorom budowanie społeczności Domu poprzez wspólne podejmowanie decyzji we współpracy z Radą Seniorów, planowanie działań i rozwiązywanie konfliktów.
  • aktywizację psychiczną dzięki umożliwieniu korzystania z poradnictwa specjalistycznego (m.in. psychologa, prawnika). Realizacja zadania wspiera również działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej oraz wewnątrzpokoleniowej seniorów poprzez współpracę z placówkami oświatowymi, organizowanie wspólnych spotkań, imprez czy wyjazdów.
  • upowszechnienie działalności placówki wśród mieszkańców Gminy
  • współpraca z takimi instytucjami jak: szkoły, przedszkola, biblioteki, przychodnie, Koła Senioralne, grupy i zespoły artystyczne nie tylko z terenu gminy.

 

Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku i oferuje wsparcie przez 8 godzin dziennie w godzinach 8:00 –16:00.

W Dziennym Domu Senior+ dostępnych jest 30 miejsc.

Zobacz także