Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
24.08.2022 15:25

PROGRAM KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA 2023 ROK

244

 

 
Gmina Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
 
Główny cel programu:
Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
 
Dla kogo?
Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 
Działania programu
Program zakłada realizację dwóch modułów:
 
Moduł I ma na celu zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. W 2023 roku w Gminie Michałowice przewidziano np. zwrot kosztów dojazdów wolontariuszy do seniorów.
 
Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W 2023 roku w Gminie Michałowice przewidziano dofinansowanie kosztów użytkowania 10 opasek bezpieczeństwa w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów - edycja na rok 2022.
 
Okres realizacji 
Program jest realizowany do 31 grudnia 2023 r. 
 
Osoby spełniające kryteria programu tj. Seniorzy powyżej 65 r.ż. i zainteresowaniem uzyskaniem wsparcia w formie teleopasek, pomocy wolontariusza lub zwrotu kosztów dowozu do lekarza realizowanych przez wolontariuszy itp. proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice pod numerem telefonu: 22 350 91 20
 
Program Korpus Wsparcia Seniorów jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach dotacji celowej.

Zobacz także