Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
04.06.2024 18:05

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 rok

5
3 czerwca Gmina Michałowice podpisała umowy o dofinansowanie w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024
Gmina Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2024 roku kontynuuje realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa Moduły:
 
Moduł I wspierający gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich.
 
Moduł II wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W 2024 roku, podobnie jak w roku poprzednim w Gminie Michałowice przewidziano dofinansowanie kosztów użytkowania 10 opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów - edycja na rok 2022.
 
Dla kogo?
Adresatami programu (obu modułów) są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 
Okres realizacji 
Program jest realizowany jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. 
 
Osoby spełniające kryteria programu tj. Seniorzy powyżej 60 r.ż. i zainteresowaniem uzyskaniem wsparcia w formie teleopasek lub usług sąsiedzkich proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice pod numerem telefonu: 22 350 91 20
 
Program Korpus Wsparcia Seniorów jest finansowany .

 

Wartość Modułu I w 2024 roku: 11 504,00 PLN w tym:

  • dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa: 9 203,00 PLN
  • finansowy wkład własny: 2 301,00PLN

 

Wartość Modułu II w 2024 roku: 10 200,00 PLN w tym:

  • dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa: 7 200,00 PLN
  • finansowy wkład własny: 3 000,00PLN
 
 
 

Zobacz także