Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
135

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

Biuro projektu:

Reguły, ul. Ryżowa 90

05-816 Opacz - Kolonia

parter

 

Koordynator projektu:

Dominika Kaczmarczyk

d.kaczmarczyk|michalowice.pl| |d.kaczmarczyk|gops.michalowice.pl

tel. 22 350 91 20 wew. 133

513 513 879

 

Koordynator usług społecznych:

Katarzyna Ułłowicz

k.ullowicz@gops.michalowice.pl

tel. 22 350 91 20 wew. 405

506 891 688

 

Pracownicy socjalni:

Al. Powstańców Warszawy 1 
05-816 Michałowice

 

Joanna Strzyżewska

strzyzewska|michalowice.pl| |j.strzyzewska|gops.michalowice.pl

tel. 22 350 91 67

601 555 670

 

Marek Piątkowski

m.piatkowski@gops.michalowice.pl

tel. 22 350 91 07

601 555 672

 

 

 

 

 

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona