Przewietrz apteczkę

"Przewietrz apteczkę" to tytuł spotkania edukacyjnego, które w środę, 20 marca, odbyło się w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Komorowie. Spotkanie, którego celem było uświadomienie pacjentom, że bezpieczne i racjonalne przyjmowanie leków jest niezwykle ważne

Więcej...

W DOMU SENIOR+

Od połowy lutego seniorzy naszej Gminy mogą korzystac z usług Dziennego Domu Senior+ w Komorowie

Więcej...

Zrozumieć starość -poradnik

Fundacja Zaczyn przygotowała i udostępniła w wersji elektronicznej Poradnik dla Rodzin i opiekunów osób w podeszłym wieku „Zrozumieć Starość”

Więcej...

poszukujemy wychowawcy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia dziennego -Klub Świetliki prowadzonym w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Więcej...

teleopieka -spotkanie informacyjne

W najbliższy czwartek, 21 marca, o godz. 17:00  Wójt Gminy Michałlowice zaprasza na spotkanie poświęcone systemom teleopieki dedykowanej seniorom.

Więcej...