Nieodpłatna pomoc prawna w Opaczy-Kolonii

Od stycznia br. wzowiono dzialalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Opaczy- Kolonii prowadzonego przez powiat pruszkowski

Więcej...

poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy na indywidulane spotkania z psychologiem dla dzieci i młodzieży w szczególnosci z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą

Więcej...

Karta Dużej Rodziny - zmiany !!!

Od stycznia 2019 roku istnieje możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Więcej...

zatrudnimy terapeutę zajęciowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO w DZIENNYM DOMU SENIOR+ prowadzonym w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice

Więcej...