Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
19.03.2024 12:15

Konferencja ,,Przemoc wobec osób starszych”

4
15 marca 2024 r. odbyła się w Dziennym Domu Seniora+ konferencja online ,,Przemoc wobec osób starszych” organizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

15 marca 2024 r. odbyła się w Dziennym Domu Seniora+  konferencja online ,,Przemoc wobec osób starszych” organizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  W ramach programu podczas konferencji omówiono przez Pana Piotra Zakrzewskiego z Zespołu Prawa Karnego w BRPO, czym jest przemoc – definicja i typy przemocy oraz przykłady. Pani Danuta Parlak, psycholożka, wykładowczyni akademicka, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO przybliżyła czym jest język przemocowy. Pani  mł. insp. Wanda Mende, Naczelniczka Wydziału Profilaktyki Społecznej, Komendy Głównej Policji przekazała jak zgłaszać przemoc i kto może pomóc. Konferencję zakończyła Pani  Magdalena Rutkiewicz, Prezeska Fundacji Projekt Starsi, która omówiła dobre praktyki przeciwdziałania przemocy. W konferencji wzięli udział pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej Gminy Michałowice, Przewodnicząca Zarządu  Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach  - Pani Ewa Adamczyk oraz seniorzy Dziennego Domu Senior +.