Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
164

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO - FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE  - 191 300,00 zł (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 191 300,00 zł (z kosztem obsługi)

 

Programem Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz funkcjonowanie w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych.

Realizacja Programu została zaplanowana do 31.12.2022 r.

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022