Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
06.03.2024 12:50

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?

286
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania umiejętności wychowawczych. Głównym celem warsztatów jest pomoc rodzicom w zbudowaniu silnej więzi emocjonalnej ze swoimi dziećmi.

Program zajęć powstał na podstawie podejścia E. Mazlish i Adele Faber oraz  T.Gordona i składa się z 10-ciu spotkań trwających po  ok. 3 godziny każde, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Spotkania są kierowane do rodziców i wychowawców a grupa ma charakter seminaryjno-warsztatowy,

Tematy poruszane podczas spotkań:

 • GRANICE
  Jak wyznaczać dzieciom granice aby mogły bezpiecznie wzrastać i dobrze funkcjonować w społeczeństwie?
 • UCZUCIA I EMOCJE
  Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?
 • ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY
  Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?
 • KARY I KONSEKWENCJE
  Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?
 • KONFLIKTY I PROBLEMY
  Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?
 • SAMODZIELNOŚĆ
  Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?
 • ETYKIETY I “ROLE”
  Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
 • POCHWAŁA
  Jak chwalić aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy?

Liczba miejsc jest ograniczona !!! W warsztatach weźmie udział maksymalnie 15 osób,

Termin rozpoczęcia zajęć : 20 marca 2024

Godziny zajęć: 17.30 - 20.30

Miejsce realizacji: Opacz Kolonia ul. Ryżowa 90

 

Wszystkich  zainteresowanych  udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Termin zgłoszeń upływa 12 marca 2024 roku.

 

Formularz Zgłoszeniowy

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, marzec - czerwiec 2024 , Opacz Kolonia ul. Ryżowa 90

* - pola wymagane