Wakacyjne atrakcje dla najmłodszych

Wzorem roku ubiegłego, mieszkańcy Sołectw: Sokołów, Suchy Las, Pęcice, Pęcice Małe, przyczynili sie do zorganizowania 2 wycieczek w okresie wakacyjnym dla dzieci zamieszkałych w wyżej wymienionych Sołectwach. Do grona uczestników zaproszono także GOPS. Prawie 20 dzieci wytypowanych i otoczonych opieką przez pracowników ośrodka wzięło udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem 14 lipca a 30 sierpnia dzieciaki spotkały się z prehistorycznymi gadami w Parku Jurajskim w Bałtowie. Wyjazdy zostały sfinansowane przez Wójta Gminy Michałowice.Więcej...

Warsztaty dla niepełnosprawnych już za nami

W dniach 20 -31 sierpnia, dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach w ośrodku „Olimp” przy ul. Kościuszki 5 odbyły się warsztaty prowadzone przez Caritas AW w ramach projektu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku aktywności zawodowej, realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stąd też uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów udziału w warsztatach, organizatorzy zagwarantowali niezbędne materiały szkoleniowe, posiłki a także dojazd. Kilkuosobowa grupa – mieszkańcy naszej gminy- spotykała się, aby posiąść nowe umiejętności z zakresu autoprezentacji, komunikacji, radzenia sobie ze stresem a także profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych i skutecznego zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy, ale również po to aby zmienić otoczenie, spotkać się z innymi, pożytecznie i miło spędzić czas. Zajęcia prowadzone były przez psychologa, pedagoga oraz doradcę zawodowego. Za największą wartość spotkań uczestnicy uznali dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb. Profesjonalizm osób prowadzących przyczynił się do wytworzenia przyjacielskich relacji, lepszego poznania samego siebie oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa i wiary w swoje możliwości. Na pozytywny kształt spotkań miała wpływ także przychylność pracowników ośrodka OLIMP, którzy dołożyli wszelkich starań, aby uczestnicy spotykali się w pełnym komforcie.
Na terenie naszej gminy mieszka ponad 100 osób, które są dotknięte niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Niektórzy z nich są bierni pod wieloma względami, inni prowadzą normalne życie rodzinne i zawodowe jeszcze inni pomimo wielu przeciwności chcą zmieniać swoje życie, szukając różnych form aktywności. Przykładem są uczestnicy szkolenia, którzy nie tylko podjęli wysiłek uczestniczenia w warsztatach ale przede wszystkim podjęcia pracy zawodowej, a dodatkowo chcą podzielić się swoimi zdolnościami i umiejętnościami deklarując gotowość podjęcia pracy wolontarystycznej.
 

Caritas AW będzie realizowała projekt do stycznia 2008 jest więc szansa aby kolejne grupy osób, także z terenu naszej gminy skorzystały z proponowanej oferty wystarczy wykonać telefon do GOPS 022 758 27 93 lub do Caritas AW 0 22 635 74 04 wew 279.

Więcej...

Nowy okres zasiłkowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 września 2007 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy.

Osoby, które już pobierają świadczenia rodzinne oraz te, które będą ubiegać się o świadczenia po raz pierwszy zobowiązane są złożyć wnioski wraz z wymaganymi dokumentami.

Prawidłowo wypełnione dokumenty przyjmowane są od lipca 2007 roku.

Druki wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępne są w siedzibie GOPS w Nowej Wsi przy ulicy Głównej 52a (w budynku przedszkola) oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.michalowice.pl w zakładce świadczenia rodzinne
Jednocześnie informujemy, że:
  • osoby, które złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień otrzymają do dnia 30 września.
  • osoby, które złożą wniosek od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień otrzymają do dnia 31 października
     

Więcej...

Spotkanie z bractwem Grek Zwenalium

26 czerwca na boisku w Sokołowie można było spotkać niecodziennych gości. Sołectwa Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las zaprosili średniowiecznych gości- dwóch rycerzy oraz dwórkę. Spotkanie to miało charakter przygotowawczy do wyjazdu na inscenizację Bitwy pod Grunwaldem, który na wniosek wymienionych sołectw przygotowuje Urząd Gminy. W trakcie spotkania dzieci miały okazję posłuchać opowieści jak wygląda inscenizacja bitwy, zapoznały się ze strojami i zwyczajami z epoki oraz mogły podziwiać umiejetności rycerzy podczas walki. Na spotkanie zostali zaproszeni pracownicy GOPS, którzy zainspirowali sołectwa do zorganizowania tego spotkania.


Więcej...

Jak aktywizować społeczność lokalną?

Z inicjatywy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w dniu 31.05.2007r. odbyło się spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedli naszej gminy. Tematem spotkania było przybliżenie idei „Centrum Aktywności Lokalnej” (CAL), – której głównym przesłaniem jest pobudzenie działań na rzecz lokalnych społeczności.

Honorowy gość Pan Paweł Jordan – Prezes Stowarzyszenia BORIS (Biuro Ruchu Inicjatyw Społecznych) - poprowadził moduł oswajając wszystkich z metodą CAL. Pozostali goście i uczestnicy na przykładzie własnych działań przedstawiali przykłady „dobrych praktyk” na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się nad sposobami aktywowania swoich lokalnych społeczności na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów.

Wszyscy zgodzili się z tezą, że w społecznościach lokalnych drzemie ogromny potencjał, potrzebny jest tylko lider – animator. Taką osobą może być każdy np.; sołtys, przewodniczący zarządu osiedla, członek rad sołeckich czy osiedlowych a także „zwykły” mieszkaniec danego terenu. Dowodem na to byli zaproszeni goście. Jeden z nich – Pani Honorata Kalicińska (sołtys wsi Żabieniec, gmin. Piaseczno) barwnie opowiadała o kulisach działań na rzecz swojej społeczności lokalnej. Dorobek Pani Honoraty i jej Wsi okazał się imponujący: akcja sprzątania lasu, powołanie świetlicy środowiskowej, akcja uczeń z kasą, festyn rodzinny, gwiazdka dla dzieci, akcje bezpłatnych badań medycznych, jarmarki lokalne, pozyskanie funduszy na naukę języka angielskiego dla dzieci i wiele innych.

Nie zabrakło dobrych przykładów również i z „naszego podwórka”. Pani Marta Łukaszewicz (mieszkanka naszej gminy) zapoznała uczestników z pomysłem i realizacją sprzątania lasu w Granicy pod szyldem „Las Rangers”, podkreślając, że w naszych społecznościach mieszka wiele osób chętnych do działania. Przyznała, że sama ma jeszcze kilka ukrytych pomysłów.

Wzajemna wymiana spostrzeżeń, w jaki sposób aktywować ludzi w lokalnej społeczności do wspólnego działania wywołała żywą dyskusję wśród wszystkich uczestników.

Owocem spotkania było zadeklarowanie chęci współpracy uczestników na rzecz społeczności naszej gminy. Zainteresowani podjęli decyzję o kolejnym spotkaniu, które zostanie zorganizowane z ich inicjatywy w dniu 26 czerwca 2007r. Spotkanie to ma wytyczyć następne kroki dalszej współpracy.

Radek Gadziński

Więcej...