Spotkanie z bractwem Grek Zwenalium

26 czerwca na boisku w Sokołowie można było spotkać niecodziennych gości. Sołectwa Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las zaprosili średniowiecznych gości- dwóch rycerzy oraz dwórkę. Spotkanie to miało charakter przygotowawczy do wyjazdu na inscenizację Bitwy pod Grunwaldem, który na wniosek wymienionych sołectw przygotowuje Urząd Gminy. W trakcie spotkania dzieci miały okazję posłuchać opowieści jak wygląda inscenizacja bitwy, zapoznały się ze strojami i zwyczajami z epoki oraz mogły podziwiać umiejetności rycerzy podczas walki. Na spotkanie zostali zaproszeni pracownicy GOPS, którzy zainspirowali sołectwa do zorganizowania tego spotkania.


Więcej...

Jak aktywizować społeczność lokalną?

Z inicjatywy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w dniu 31.05.2007r. odbyło się spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedli naszej gminy. Tematem spotkania było przybliżenie idei „Centrum Aktywności Lokalnej” (CAL), – której głównym przesłaniem jest pobudzenie działań na rzecz lokalnych społeczności.

Honorowy gość Pan Paweł Jordan – Prezes Stowarzyszenia BORIS (Biuro Ruchu Inicjatyw Społecznych) - poprowadził moduł oswajając wszystkich z metodą CAL. Pozostali goście i uczestnicy na przykładzie własnych działań przedstawiali przykłady „dobrych praktyk” na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się nad sposobami aktywowania swoich lokalnych społeczności na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów.

Wszyscy zgodzili się z tezą, że w społecznościach lokalnych drzemie ogromny potencjał, potrzebny jest tylko lider – animator. Taką osobą może być każdy np.; sołtys, przewodniczący zarządu osiedla, członek rad sołeckich czy osiedlowych a także „zwykły” mieszkaniec danego terenu. Dowodem na to byli zaproszeni goście. Jeden z nich – Pani Honorata Kalicińska (sołtys wsi Żabieniec, gmin. Piaseczno) barwnie opowiadała o kulisach działań na rzecz swojej społeczności lokalnej. Dorobek Pani Honoraty i jej Wsi okazał się imponujący: akcja sprzątania lasu, powołanie świetlicy środowiskowej, akcja uczeń z kasą, festyn rodzinny, gwiazdka dla dzieci, akcje bezpłatnych badań medycznych, jarmarki lokalne, pozyskanie funduszy na naukę języka angielskiego dla dzieci i wiele innych.

Nie zabrakło dobrych przykładów również i z „naszego podwórka”. Pani Marta Łukaszewicz (mieszkanka naszej gminy) zapoznała uczestników z pomysłem i realizacją sprzątania lasu w Granicy pod szyldem „Las Rangers”, podkreślając, że w naszych społecznościach mieszka wiele osób chętnych do działania. Przyznała, że sama ma jeszcze kilka ukrytych pomysłów.

Wzajemna wymiana spostrzeżeń, w jaki sposób aktywować ludzi w lokalnej społeczności do wspólnego działania wywołała żywą dyskusję wśród wszystkich uczestników.

Owocem spotkania było zadeklarowanie chęci współpracy uczestników na rzecz społeczności naszej gminy. Zainteresowani podjęli decyzję o kolejnym spotkaniu, które zostanie zorganizowane z ich inicjatywy w dniu 26 czerwca 2007r. Spotkanie to ma wytyczyć następne kroki dalszej współpracy.

Radek Gadziński

Więcej...

Piknik w Regułach

26 maja Sołectwo Wsi Reguły przygotowało szereg niespodzianek dla dzieci w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Działania Sołectwa zostały wsparte przez GOPS, pracownicy socjalni chętnie wlączyli się w przygotowanie wydarzenia

Więcej...

Wszyscy jesteśmy Tacy Sami

W niedzielę 20 maja w Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków w Michałowicach Stowarzyszenie K40 zorganizowało piknik integracyjny. Atrakcji nie brakowało, coś dla siebie znalazł każdy niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy płci. Na pikniku byli obecni przedstawiciele samorządu Wójt, Radni a także ludzie sceny i sportu: Pani Anna Dymna, Zbigniew Zamachowski, Zbigniew Wodecki, Andrzej Rosiewicz, Daniel Olbrychski Jan Szczepański, Paweł Skrzecz, Wojciech Zabłocki, mistrzowie świata w tańcu na wózkach oraz ulubieniec dzieci Troll Hugo.

Na pikniku nie zabrakło pracowników GOPS,którzy udzielali porad, rozpowzechniali ulotki dotyczące aktualnej oferty pomocy dla osób niepełnosprawnych. Zachęcali do udziału w warsztatch "Indywidualne ścieżki kariery zawodowej" , które skierowane są do osób niepełnosprawnych i odbędą się w okresie wakacyjnym na terenie naszej Gminy. Warsztaty prowadzone będą przez Caritas AW ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkich informacji na temat warsztatów udziela kierownik GOPS. Wszyskich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Więcej...

Warsztaty Rozwoju Osobistego dla kobiet

W ramach kolejnych niczym niepohamowanych nowych inicjatyw Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice tym razem nie wycieczka, festyn, bal, czy ognisko, ale Warsztaty Rozwoju Osobistego dla kobiet, które właśnie utraciły pracę bądź od dłuższego czasu starają się ją zdobyć, czynią nam wiosnę w tym roku.

Grupa kobiet rozpoczęła pierwszym spotkaniem w dniu 28 lutego 2007 roku cykl warsztatów, które pod fachowym okiem psychologa i pracownika socjalnego przygotują uczestników w zakresie skutecznych metod poszukiwania i utrzymania pracy a także wzmocnią poczucie własnej wartości.Spotkania rozpoczynają się w każdą środę o godzinie16.30 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przygotowany program stawia sobie między innymi następujące cele:
  • Nabycie przez uczestników większej pewności siebie, wiary w siebie i we własne możliwości, umiejętności korzystania z własnych zasobów.
  • Zdobycie informacji na temat sposobu i miejsca umieszczania ofert pracy.
  • Poznanie zasad czytania oferty, sporządzania własnej oferty pracy.
  • Poznanie zasad pisania życiorysu zawodowego.
  • Poznanie zasad pisania listów motywacyjnych, podania o pracę.
  • Rozwijanie umiejętności autoprezentacja.
  • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
  • Poznanie podstawowych technik "mowy ciała".
Tego typu inicjatywa jest nowym wyzwaniem przede wszystkim dla odbiorców projektu. Jeśli taka forma pomocy zostanie przyjęta przez naszych mieszkańców z zainteresowaniem być może takie inicjatywy będą podejmowane częściej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Żurawską pracownikiem socjalnym GOPS- tel. (022) 758 27 93.

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
na przeprowadzenie i realizacje Szkolnego Dnia Profilaktyki -warsztatów dla uczniów i szkoleń dla rodziców
szkół w Gminie Michałowice

Treść zapytania

Formularz ofertowy