Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
18.06.2024 12:20

OTWARTY KONKURS OFERT

17
Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Michałowice w zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na rok 2024

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Michałowice w zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na rok 2024 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2023 r., poz.571 ze zm.)

Oferty w konkursie można składać do: 15 lipca czerwca 2024 r. do godz. 18.00

 

Załączniki

2024_ogłoszenie konkursu Data publikacji: 18.06.2024 12:54, data modyfikacji: 18.06.2024 13:27 oferta realizacji zadania publicznego Data publikacji: 18.06.2024 12:54, data modyfikacji: 18.06.2024 13:27 Instrukcja wypełniania oferty Data publikacji: 18.06.2024 12:54, data modyfikacji: 18.06.2024 13:27

Zobacz także