Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
05.07.2024 11:50

Ogłoszenie

22
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 18 czerwca 2024r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 167/2024 z 17 czerwca 2024r.).

 

Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 16 maja 2023r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 167/2024 z dnia 17 czerwca 2024r.). Kandydatury w imieniu organizacji pozarządowych mogą zgłaszać ich przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania zgodnie ze statutem. W pracach komisji będą mogły uczestniczyć tylko osoby wskazane przez organizacje, które nie biorą udziału w konkursie.

Zgłoszeń należy dokonać na adres poczty elektronicznej: d.kaczmarczyk|gops.michalowice.pl| |d.kaczmarczyk|gops.michalowice.pl. Termin zgłaszania kandydatów upływa 15 lipca 2024r.
Informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 22 350 91 20 wew. 133

Zobacz także