Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
04.12.2020 15:14

GOPS. SAiK. 260. 250.2020

46
Zakup i dostawa laptopów do realizowania zadań w formie zdalnej przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
Termin otwarcia ofert upłynął: 11.12.2020 godzina: 12:00

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

„Zakup i dostawa  laptopów do realizowania zadań w formule zdalnej  przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży”


Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych laptopów  przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną stanowi załączniki nr 1 do ogłoszenia. Wzór formularza ofertowego określa Załącznik nr 2.

Termin wykonania zamówienia: do  23 grudnia 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie:

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 11.12.2020 r., do godz. 1200 wpłynęło 5  ofert.

  1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

Nazwa oferenta

Data wpływu

Kwota jednostkowa brutto

Wartość zamówienia

Ulticore Sp z o.o.

09.12.20

3 800,70 zł

34 206,30 zł

Ulticore Sp. z o.o.

09.12.20

3 554,70 zł

31 992,30 zł

Centrum Informatyczne Polsoft s.c.

11.12.20 g. 10:16

3 804,11 zł

34 870,50 zł

iCOD.pl Sp. z o.o.

11.12.20 g. 11:18

3 110,67 zł

27 996,03 zł

Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.

11.12.20 g. 11:35

3 136,50 zł

28 228,50 zł

 

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była najniższa cena.
  2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:  iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

Załączniki

Data publikacji: 04.12.2020 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2020 14:23
Wyświetleń: 46
Opublikował: Renata Pawłowska
Ostatnio zmodyfikował: Renata Pawłowska