Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
16.06.2020 16:59

GOPS.SAiK.260.114.2020 ogłoszenie o dialogu technicznym

31
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie zestawów do teleopieki (system wspomagający usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych) na terenie Gminy Michałowice” w ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”
Termin otwarcia ofert upłynął: 23.06.2020 godzina: 23:59

 

 

Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

zaprasza do wzięcia udziału w Dialogu Technicznych związanym z przewidywanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia  na zakup i wdrożenie zestawów do teleopieki (system wspomagający usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych) na terenie Gminy Michałowice w ramach projektu pn.: "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 

Projekt opisu przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

 

 

Dialog techniczny jest istotnym narzędziem na etapie przygotowania postępowania, pozwalającym zamawiającemu na rozpoznanie rynku, w szczególności możliwości, jakie uczestnicy tego rynku oferują, a w konsekwencji również sprecyzowanie potrzeb własnych odnośnie przedmiotu zapytania ofertowego. Dialog techniczny służy pozyskaniu przez zamawiającego od podmiotów posiadających wiedzę specjalistyczną (ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców) informacji, które mogą zostać wykorzystane w procesie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

 

 

Termin składania zgłoszeń: 23.06.2020 r. (wtorek). Decyduje data wpływu Zgłoszenia do Zamawiającego

 

Załączniki

Data publikacji: 16.06.2020 16:59
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2020 17:53
Wyświetleń: 31
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk