Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
48

Wsparcie

Instytucje i placówki udzielające pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nowa Wieś
ul. Główna 52a
tel. 22 758-28-22

 • dyżury członków Komisji w każdy czwartek w godz. 17.00 – 19.00

Punkt Informacyjno –Konsultacyjny

Opacz- Kolonia
ul. Ryżowa 90

pomocy udzielają:

 • Prawnik pani Magdalena Krajnik Partyka w każdą trzecią środę miesiąca godz. 16.00 – 18.00
 • Specjalista ds. przemocy i uzależnień/mediator rodzinny Pan Marek Mietelski– każda druga i czwarta środa miesiąca. godz. 11.00-13.00
 • Psycholog Pani Maria Walter-Kochel – każdy czwartek godz. 16.30-18.30
 • Psycholog,psychoteraputa Pani Izabela Bielecka - od marca 2018 poniedziałki godz. 18.00 -20.00

Zapisy:

 • osobiście podczas dyżurów,
 • telefonicznie pod nr tel. 22 350 91 20 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • za pośrednictwem pracowników socjalnych.

Pomoc jest bezpłatna.


Komisariat Policji w Michałowicach z siedzibą w Regułach

ul. Kuchy 15
tel. 22 753-40-46


Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 18
tel. 22 758-84-11

 • terapia osób uzależnionych od alkoholu
 • grupa edukacyjna dla osób współuzależnionych – czwartek 17.00 – 19.00
 • grupa dla osób doświadczających przemocy domowej – wtorek godz. 17.00 /dwa razy w miesiącu/


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

w Pruszkowie
ul. Partyzantów 2/4
tel. 22 758-68-09

 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Poradnia Odwykowa tel. 22 758-10-42

Podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu realizowany jest w oddziale całodobowym i dziennym przez 8 tygodni.


Szpital Specjalistyczny MSWIA w Otwocku

ul. Bolesława Prusa 1/3
tel. 22 779-20-61

 • Oddział Leczenia Uzależnień
 • Poradnia Leczenia Uzależnień Warszawa Al. KEN 36A m 67 tel. 22 636-56-09

Podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu realizowany jest w oddziale przez 6 tygodni.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pruszków
ul. Drzymały 19/21,
tel. 22 738-15-01


Zespół Ośrodków Wsparcia i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Piastów
ul. Ks. J. Popiełuszki 24
tel. 22 753-45-56

Linia Wsparcia: 0-800-105-202

 • grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy – poniedziałek 16.00 – 17.30
 • mediacje
 • możliwe spotkania grupowe dla dzieci


Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pruszków
ul. Jasna 3
tel. 22 728 – 44 – 97

Bezpłatnych porad udziela:
psycholog – wtorek 9.00 – 15.00
prawnik – środa 10.00 – 16.00
konsultant ds. przemocy w rodzinie - środa 13.00 – 16.00


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
tel/fax. 22 845-12-12

 • grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie


Specjalistyczna Poradnia Opta

Warszawa
ul. Okólnik 11A m. 34
tel. 22 826-39-16

bezpłatna pomoc dla dzieci, młodzieży i ich rodziców


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Pruszków
ul. Gomulińskiego 2
tel. 22 758-68-29