Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
305

Wsparcie

Instytucje i placówki udzielające pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nowa Wieś, ul. Główna 52 a,

tel. 22 758-28-22

 • dyżury członków Komisji w każdy czwartek w godz. 17.00 – 19.00

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK), Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS)

Opacz - Kolonia, ul. Ryżowa 90

pomocy udzielają:

 • adwokaci Fundacji Experto Pro Bono  (nieodpłatna pomoc prawna prowadzona przez powiat pruszkowski)
 • Specjalista ds. przemocy i uzależnień/mediator rodzinny Pan Marek Mietelski
 • Psycholog/psychotraumatolog Pani Maria Walter-Kochel
 • Psycholog/pedagog/psychoterapeuta Pani Izabela Bielecka

Szczegóły dotyczące terminów i godzin świadczenia poradnictwa i konsultacji oraz zapisów znajdują się w zakładce "Pomoc Specjalistyczna"

Oferowana pomoc jest bezpłatna.  Z oferty wsparcia PIK oraz PPS korzystać mogą tylko mieszkańcy Gminy Michałowice.


Komisariat Policji w Michałowicach z siedzibą w Regułach

ul. Kuchy 15

tel. 22 753-40-46


Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie (SPZZOZ)

ul. Drzymały 19/21,  III piętro

tel. 22 758-84-11

 • Konsultacje diagnostyczne
 • Indywidualne porady i sesje terapeutyczne
 • Grupowe sesje terapeutyczne


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie

ul. Partyzantów 2/4

tel. 22 758-68-09


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Piastów, ul. Ks. J. Popiełuszki 24 (wejście od ulicy Orzeszkowej)

tel. 22 753 45 56 od poniedziałku do piątku w godz. 8-20

W godzinach nocnych, w weekendy i święta numer 22 753 45 56 działa jako telefon interwencyjny


Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pruszków, ul. Jasna 3

tel. 22 728 44 97


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

Warszawa, ul. Belgijska 4

tel/fax. 22 845-12-12


Specjalistyczna Poradnia Opta (pomoc dla dzieci, młodzieży i ich rodziców)

Warszawa, ul. Wiśniowa 56

tel. 22 826 39 16 lub 506 399 683

tel. 22 27 61 72 (w godzinach 10.00-16.00) dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszkowie

ul. Gomulińskiego 2

tel. 22 758-68-29

 

INFOLINIE

 

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - NARKOMANIA 801 199 990
 • Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)   800 120 289
 • Telefon zaufania - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE  801 889 880
 • Pomarańczowa Linia (wsparcie dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki) 801 140 068
 • Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002 
 • Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 22 668 70 00 

 

PRZYDATNE LINKI

https://www.parpa.pl

https://www.kbpn.gov.pl/portal

http://www.anonimowi-alkoholicy.org.pl/