Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
22

Logotypy POWER

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

 

Nazwa Beneficjenta:

 

   Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Nr projektu:

   POWR.02.05.00-00-0334/19

 

Tytuł projektu:

   Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 

Lp.

Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia / działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji wsparcia / działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

mentoring

31.01.2020

9:00-15:00
(8 godzin dydaktycznych)

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Anima-edukacja,szkolenia Magdalena Popłońska-Kowalska

8

2.

mentoring

12.02.2020

9:00-15:00
(8 godzin dydaktycznych)

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

8

3.

mentoring

28.03.2020

9:00-15:00
(8 godzin dydaktycznych)

zdalnie

umowa zlecenie:
 Magdalena Popłońska - Kowalska

8

4.

mentoring

04.04.2020

9:00 - 12:00
(4 godziny dydaktyczne)

zdalnie

8

5.

mentoring

25.04.2020

9:00 - 12:00
(4 godziny dydaktyczne)

zdalnie

7+ 2

6. mentoring  05.05.2020

12:30 - 15:30
(4 godziny dydaktyczne)

zdalnie 9+2
7. mentoring 11.05.2020 12:30 - 15:30
(4 godziny dydaktyczne)
zdalnie umowa zlecenie:
 Magdalena Popłońska - Kowalska
7+1
8. superwizja 28.05.2020

11:00 - 14:45
(5 godzin dydaktycznych)

zdalnie Marta Łuczyńska 8
9. szkolenie TSR I

22-24.05.2020

29-31.05.2020

27-28.06.2020

9.00-16.00 Żoliborz ul. Pl. Inwalidów 10 Centrum PSR 3
10. superwizja 23.06.2020 12:30 - 16:15
(5 godzin dydaktycznych)
zdalnie Marta Łuczyńska

8

 

11. mentoring 02.06.2020 18.00-19.30 (2 godziny) zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 1
12. mentoring 15.06.2020

15.00-18.00

(4 godziny)

zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
13. mentoring 29.06.2020 16.00-17.30 (2 godziny) zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 1
14. mentoring 06.07.2020 17.00-17.45 (1 godzina) zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 1
15. mentoring 13.07.2020 16.00-18.15 (3 godziny) zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 2
16. mentoring 20.07.2020 15.00-18.00 94 godziny zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 4
17. superwizja 30.07.2020 10.00 - 13.45 Opacz Koloni ul. Ryżowa 90 Marta Łuczyńska

5

18. mentoring 3.08.2020 16.00-18.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 2
19. mentoring 4.08.2020 17.00-18.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 1
20. mentoring 10.08.2020 16.30-18.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 2
21. mentoring 17.08.2020 16.30-18.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 5
22. superiwzja 28.08.2020 10.00-13.45 Opacz -Kolonia ul. Ryżowa 90 Marta Łuczyńska 6
23.

szkolenie

mediacje rodzinne

24-27.09.2020 9.00-18.00 Warszawa ul. Nowy Świat 41 lok.20 Polskie Centrum Mediacji 2
24 mentoring 25.09.2020 12.00-14.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 2
25 . mentoring 30.09.2020 10.00-14.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 5
26. superwizja 28.09.2020 9.00 -13.00 Opacz Kolonia ul. Ryżowa 90 Marta Łuczyńska 6


Data aktualizacji: 22.09.2020 r.

 

 

Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej