Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
90

Logotypy POWER

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

 

Nazwa Beneficjenta:

 

   Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Nr projektu:

   POWR.02.05.00-00-0334/19

 

Tytuł projektu:

   Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 

Lp.

Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia / działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji wsparcia / działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

mentoring

31.01.2020

9:00-15:00
(8 godzin dydaktycznych)

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Anima-edukacja,szkolenia Magdalena Popłońska-Kowalska

8

2.

mentoring

12.02.2020

9:00-15:00
(8 godzin dydaktycznych)

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

8

3.

mentoring

28.03.2020

9:00-15:00
(8 godzin dydaktycznych)

zdalnie

umowa zlecenie:
 Magdalena Popłońska - Kowalska

8

4.

mentoring

04.04.2020

9:00 - 12:00
(4 godziny dydaktyczne)

zdalnie

8

5.

mentoring

25.04.2020

9:00 - 12:00
(4 godziny dydaktyczne)

zdalnie

7+ 2

6. mentoring  05.05.2020

12:30 - 15:30
(4 godziny dydaktyczne)

zdalnie 9+2
7. mentoring 11.05.2020 12:30 - 15:30
(4 godziny dydaktyczne)
zdalnie umowa zlecenie:
 Magdalena Popłońska - Kowalska
7+1
8. superwizja 28.05.2020

11:00 - 14:45
(5 godzin dydaktycznych)

zdalnie Marta Łuczyńska 8
9. szkolenie TSR I

22-24.05.2020

29-31.05.2020

27-28.06.2020

9.00-16.00 Żoliborz ul. Pl. Inwalidów 10 Centrum PSR 3
10. superwizja 23.06.2020 12:30 - 16:15
(5 godzin dydaktycznych)
zdalnie Marta Łuczyńska

8

 

11. mentoring 02.06.2020 18.00-19.30 (2 godziny) zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 1
12. mentoring 15.06.2020

15.00-18.00

(4 godziny)

zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
13. mentoring 29.06.2020 16.00-17.30 (2 godziny) zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 1
14. mentoring 06.07.2020 17.00-17.45 (1 godzina) zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 1
15. mentoring 13.07.2020 16.00-18.15 (3 godziny) zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 2
16. mentoring 20.07.2020 15.00-18.00 (4 godziny zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 4
17. superwizja 30.07.2020 10.00 - 13.45 Opacz Koloni ul. Ryżowa 90 Marta Łuczyńska

5

18. mentoring 3.08.2020 16.00-18.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 2
19. mentoring 4.08.2020 17.00-18.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 1
20. mentoring 10.08.2020 16.30-18.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 2
21. mentoring 17.08.2020 16.30-18.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 5
22. superwizja 28.08.2020 10.00-13.45 Opacz -Kolonia ul. Ryżowa 90 Marta Łuczyńska 6
23.

szkolenie

mediacje rodzinne

24-27.09.2020 9.00-18.00 Warszawa ul. Nowy Świat 41 lok.20 Polskie Centrum Mediacji 2
24. mentoring 25.09.2020 12.00-14.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 2
25. mentoring 30.09.2020 10.00-14.00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 5
26. superwizja 28.09.2020 9.00 -13.00

Opacz Kolonia             ul. Ryżowa 90

Marta Łuczyńska 6
27. szkolenie z Mediacji rodzinnych (poziom zaawansowany) 08 - 11. 10.2020 9:00-18:00

ul. Nowy Świat 41/20 Warszawa

Polskie Centrum Mediacji  ul. Jagiellońska 58 lok. 122 Warszawa 2
28. mentoring 16.10.2020 9:00 - 15:00 Opacz -Kolonia ul. Ryżowa 90 Magdalena Popłońska - Kowalska 8
29. superwizja 28.10.2020 10:00 - 13:45 Opacz -Kolonia ul. Ryżowa 90 Marta Łuczyńska 8
30. szkolenie z Mediacji rodzinnych (poziom zaawansowany) 05 - 08.11.2020 9:00 - 18:00 ul. Nowy Świat 41/20 Warszawa Polskie Centrum Mediacji  ul. Jagiellońska 58 lok. 122 Warszawa 2
31. szkolenie z Mediacji rodzinnych (poziom bazowy) 13 - 15.11.2020 9:00 - 18:00 ul. Nowy Świat 41/20 Warszawa Polskie Centrum Mediacji  ul. Jagiellońska 58 lok. 122 Warszawa 2
32. mentoring 13.11.2020 9:00 - 15:00 Opacz -Kolonia ul. Ryżowa 90 Magdalena Popłońska - Kowalska 8
33. superwizja 25.11.2020 10:00 - 13:45 Opacz -Kolonia ul. Ryżowa 90 Marta Łuczyńska 8
34. szkolenie z Mediacji rodzinnych (poziom zaawansowany) 26 - 29.11.2020 9:00 - 18:00 ul. Nowy Świat 41/20 Warszawa Polskie Centrum Mediacji  ul. Jagiellońska 58 lok. 122 Warszawa 2
35. mentoring 07.12.2020 17:00 - 17:45 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 4
36. mentoring 08.12.2020 13:00 - 13:45 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 4
37. mentoring 10.12.2020 9:00 - 10:30 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 4
38. szkolenie z mediacji rodzinnych (poziom bazowy) 11-13.12.2020 28h dydaktycznych Warszawa, ul. Schroegera 90 Polskie Centrum Mediacji, Warszawa, ul. Jagiellońska 58 lok. 122 1
39. mentoring 14.12.2020 9:00 - 10:30 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 4
40. superwizja 16.12.2020 10:00 - 13:45 zdalnie Marta Łuczyńska 8
41. mentoring 18.12.2020 9:00 - 10:30 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 2
42. mentoring 18.01.2021 16:00 - 18:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
43. mentoring 22.01.2021 12:00 - 14:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
44. mentoring 25.01.2021 16:00 - 18:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
45. szkolenie z Mediacji rodzinnych (poziom zaawansowany) 28-31.01.2021 09:00 - 18:00 ul. Nowy Świat 41/20 Warszawa Polskie Centrum Mediacji, Warszawa, ul. Jagiellońska 58 lok. 122 2
46. superwizja 28.01.2021 10:00 - 13:00 zdalnie Marta Łuczyńska 6
47. mentoring 29.01.2021 13:15 - 14:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 6
48. mentoring 01.02.2021 16:00 - 17:45 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 2
49. mentoring 08.02.2021 16:00 - 17:45 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
50. szkolenie z Mediacji rodzinnych (poziom zaawansowany) 11-14.02.2021 9:00 - 18:00 ul. Nowy Świat 41/20 Warszawa Polskie Centrum Mediacji, Warszawa, ul. Jagiellońska 58 lok. 122 2
51. mentoring 15.02.2021 16:00 - 17:45 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
52. mentoring 19.02.2021 13:00 - 14:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
53. superwizja 25.02.2021 10:00 - 13:00 zdalnie Marta Łuczyńska 8
54. szkolenie z KPA 03.03.2021 7h dydakt zdalnie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsza 9
55. mentoring 08.03.2021 16:00 - 18:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
56. szkolenie z Mediacji rodzinnych 11-14.03.2021 09:00 - 18:00 Warszawa ul. Nowy Świat 41 lok.20 Polskie Centrum Mediacji, Warszawa, ul. Jagiellońska 58 lok. 122 1
57. mentoring 15.03.2021 16:00 - 18:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
58. mentoring 22.03.2021 16:00 - 18:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
59. superwizja 26.03.2021 08:15 - 11:15 Ryżowa 90, Opacz Marta Łuczyńska 8
60. mentoring 29.03.2021 16:00 - 18:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
61. szkolenie z Mediacji rodzinnych 08-11.04.2021 09:00 - 18:00 Warszawa ul. Nowy Świat 41 lok.20 Polskie Centrum Mediacji, Warszawa, ul. Jagiellońska 58 lok. 122 1
62. mentoring 09.04.2021 12:00 - 14:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
63. mentoring 12.04.2021 16:00 - 18:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
64. mentoring 19.04.2021 16:00 - 18:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
65. szkolenie z komunikacji i współpracy w zespole 21.04.2021 9:00 - 13:00 zdalnie

Serkowscy Sp. z o.o.  Warszawa, ul. Przy Bażantarni 4/4

9
66. superwizja 22.04.2021 08:15 - 11:15 Ryżowa 90, Opacz Marta Łuczyńska 8
67. mentoring 23.04.2021 13:00 - 15:00 zdalnie Magdalena Popłońska - Kowalska 8
68. szkolenie z komunikacji i współpracy w zespole 28-29.04.2021 09:00 - 15:45 zdalnie Serkowscy Sp. z o.o.  Warszawa, ul. Przy Bażantarni 4/4 9


Data aktualizacji: 31-03-2021 r.

 

 

Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej