Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
23.02.2021 13:09

GOPS 260.248.2020

10
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług doradcy ds. sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”
Termin otwarcia ofert upłynął: 03.03.2021 godzina: 13:00

 

Gmina Michałowice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usług doradcy ds. sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Termin składania ofert:  3 marca 2021 r. godz. 12:30

Załączniki

Data publikacji: 23.02.2021 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2021 13:10
Wyświetleń: 10
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk