Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
21.12.2022 17:35

Zapytanie ofertowe nr GOPS.260.199.2022 na świadczenie świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania w 2023 roku

18
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1710 ze zm.)  Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na: świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice. w miejscu ich zamieszkania za pośrednictwem centrum monitoringu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części.

Część 1: świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w trybie 24/7/365 dla 10 sztuk teleopasek marki Locon Life Plus typ BS.04Sw okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 (12 miesięcy) zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2022 dla mieszkańców Gminy Michałowice powyżej 65 r.ż. 

Część 2: świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w trybie 24/7/365 dla 5 sztuk teleopasek marki Sidly Care 2 w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 zakupionych w ramach projektu unijnego dla mieszkańców Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia, w trakcie trwania umowy, ilości obsługiwanych teleopasek do maksymalnie 40 sztuk.

 

Termin składania ofert: 28 grudzień 2022 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28 grudzień 2022 r. godz. 10:30

Planowany termin zawarcia umowy: 28 grudzień 2022 r.

 

Załączniki

zapytanie ofertowe na teleopiekę na rok 2023 Data publikacji: 22.12.2022 14:08, data modyfikacji: 22.12.2022 14:08 załącznik nr 1a - Formularz ofertowy do części I zapytania Data publikacji: 22.12.2022 14:08, data modyfikacji: 22.12.2022 14:08 załącznik nr 1b - Formularz ofertowy do części II zapytania Data publikacji: 22.12.2022 14:08, data modyfikacji: 22.12.2022 14:08 załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu Data publikacji: 22.12.2022 14:08, data modyfikacji: 22.12.2022 14:08 załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych kontraktów Data publikacji: 22.12.2022 14:08, data modyfikacji: 22.12.2022 14:08 załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań kapitałowych Data publikacji: 22.12.2022 14:08, data modyfikacji: 22.12.2022 14:08