Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Archiwalny
07.07.2023 12:40

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

79
Wójt Gminy Michałowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczącego projektu "Gminnego programu wspierania rodziny dla Gminy Michałowice na lata 2023-2025"
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Gminnego programu wspierania rodziny dla Gminy Michałowice na lata 2023 – 2025”o treści określonej w załączniku nr 1 do obwieszczenia
2. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu opinii i uwag do projektu „Gminnego programu wspierania rodziny dla Gminy Michałowice na lata 2023 – 2025”.
3. Opinie, uwagi i propozycje należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do obwieszczenia.
4. Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres:  e-mail:  sekretariat@gops.michalowice.pl wpisując w tytule „Uwagi do GPWR” lub składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w terminie do 27 lipca 2023 r. godz. 16:00
5. Opinie i uwagi wniesione po w/w  terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Projekt Gminnego programu wspierania rodziny dla Gminy Michałowice na lata 2023-2025 będzie dostępny:
  • na stronie internetowej Gminy Michałowice pod adresem: www.michalowice.pl w zakładce konsultacje
  • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice pod adresem: www.gops.michalowice.pl w zakładce aktualności; 
  • w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Michałowice;
  • w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 

Załączniki

projekt GPWR na lata 2023-2025 Data publikacji: 07.07.2023 12:56, data modyfikacji: 07.07.2023 12:56 formularz konsultacji społecznych Data publikacji: 07.07.2023 12:56, data modyfikacji: 07.07.2023 12:59