Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Archiwalny
29.10.2021 13:15

Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024.”

20

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie  „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024​”

 

Przedmiotem konsultacji jest „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024"​ o treści określonej w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 października 2021 r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 10 listopada 2021r.

 

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu uwag do projektu „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024​”

Uwagi należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Michałowice” lub dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w terminie do 10 listopada 2021r.

Podobne tematy: dialog