Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
08.10.2020 09:45

II szkolenie z zakresu obsługi teleopasek

5
zaproszenie dla Uczestników projektu i ich najbliższych na szkolenie

 

15 października 2020 r. tj. w najbliższy czwartek, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice na parterze odbędzie się II szkolenie z zakresu obsługi teleopasek.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i ich najbliższego otoczenia, które zostały objęte usługą teleopieki w ramach projektu  „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w szkoleniu zostaną przeszkolone telefonicznie lub indywidualnie.

Więcej informacji nt. usługi teleopieki znajduje się pod linkiem:  https://gops.michalowice.pl/projektyue/michalowicki-program-deinstytucjonalizacji-systemu/formy-wsparcia-dostepne-w-projekcie/usluga-teleopieki

 

 

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona