Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
61

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Usługa teleopieki to usługa wspomagająca usługi opiekuńcze, wykorzystująca nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne. Jej celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i samodzielności osób starszych, niesamodzielnych, chorych i innych, pozostających samotnie w swoich domach. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest pozostanie w swoim środowisku jego użytkownikom, w tym seniorom, osobom mieszkającym samotnie i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bez konieczności przeprowadzenia się do placówki opiekuńczej. 

 

Teleopieka polega na elektronicznym, całodobowym monitoringu i natychmiastowym, zindywidualizowanym udzieleniu wsparcia i pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa.

 

W ramach projektu został sfinansowany zakup 40 zestawów teleopieki, usługa abonamentu obejmująca system przywoływania pomocy przez cały okres trwania projektu, a także przeszkolenie z obsługi teleopaski.

 

W skład każdego zestawu wchodzi: urządzenie ubieralne (teleopaska), sejf na klucze oraz czujka czadu/gazu, które nieodpłatnie zostaną udostępnione Uczestnikom Projektu.

 

Teleopaska to urządzenie teleinformatyczne umożliwiające całodobowy kontakt pacjenta - Uczestnika projektu z ratownikiem medycznym obsługującym Centrum monitoringu. Urządzenie automatycznie monitoruje podstawowe funkcje życiowe takie jak pomiar tętna i saturacji, kontroluje i sygnalizuje sytuacje odmienne lub krytyczne np. upadek czy utratę przytomności. Posiada przycisk SOS umożliwiający kontakt z Centrum monitoringu, a w sytuacjach krytycznych automatycznie łączy się z ratownikiem medycznym. Ma również moduł przypominający o konieczności zażywania leków oraz lokalizator, który wskazuje miejsce pobytu w momencie wezwania pomocy. Dzięki swojej formie lekkiej opaski noszonej na ręce w żaden sposób nie narusza prywatności użytkownika, a pozwalają na analizę sytuacji 24h/dobę.

System może być również wykorzystany do szybkiego kontaktu z rodziną, sąsiadami, opiekunkami/asystentami czy pracownikami socjalnymi.

Usługa teleopieki jest również wsparciem w codziennym funkcjonowaniu opiekunów użytkowników teleopasek. Nie tylko umożliwia im szybki z nimi kontakt, ale również zyskują komfort, że w przypadku sytuacji kryzysowej zostaną niezwłocznie o tym poinformowani.

 

 

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona