Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
15

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

Usługa teleopieki

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w okresie kwiecień - maj zaplanowane zostały prace związane z wyłonieniem dostawcy usługi, natomiast dostarczenie sprzętu ma nastąpić w okresie maj – czerwiec.

 

W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce, harmonogram realizacji projektu uległ opóźnieniu, dlatego też po uwzględnieniu przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy, orientacyjny termin uruchomienia usługi to lipiec 2020.

 

O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona