Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
06.07.2022 15:13

GOPS.260.82.2022 świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice

8
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice. w miejscu ich zamieszkania za pośrednictwem centrum monitoringu

 

 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm. ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na: świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla mieszkańców Gminy Michałowice. w miejscu ich zamieszkania za pośrednictwem centrum monitoringu

Termin składania ofert: 13 lipiec 2022 godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 13 lipiec 2022 r. godz. 15:30

Planowany termin zawarcia umowy: 25 lipiec 2022 r.

Załączniki

zapytanie ofertowe na teleopiekę_GOPS.260.82.2022 Data publikacji: 06.07.2022 15:13, data modyfikacji: 06.07.2022 15:13 załącznik nr 1a - Formularz ofertowy do części I zapytania Data publikacji: 06.07.2022 15:13, data modyfikacji: 06.07.2022 15:13 załącznik nr 1b - Formularz ofertowy do części II zapytania Data publikacji: 06.07.2022 15:13, data modyfikacji: 06.07.2022 15:13 załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu Data publikacji: 06.07.2022 15:13, data modyfikacji: 06.07.2022 15:13 załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych kontraktów Data publikacji: 06.07.2022 15:13, data modyfikacji: 06.07.2022 15:13 załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań Data publikacji: 06.07.2022 15:13, data modyfikacji: 06.07.2022 15:13