Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
21.10.2019 14:40

zwolnienia w cześci z oplat za odpady

24

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkanych i położonych na terenie naszej gminy o obowiazujących zwolnieniach dla ośób posiadajacych Karte Dużej Rodziny oraz tych, których dochód nie przekracza kwot, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkanych i położonych na terenie naszej gminy, którzy są uprawnionymi posiadaczem Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.z2014r. poz.1863 r. ze zm.) oraz których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art.8 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.), iż zgodnie z Uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015 r. przysługuje im prawo do zwolnienia, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wg regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice.