Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
19.03.2019 09:38

Zrozumieć starość -poradnik

16

Fundacja Zaczyn przygotowała i udostępniła w wersji elektronicznej Poradnik dla Rodzin i[nbsp]opiekunów osób w podeszłym wieku „Zrozumieć Starość”

Fundacja Zaczyn przygotowała i udostępniła w wersji elektronicznej Poradnik dla Rodzin iopiekunów osób w podeszłym wieku „Zrozumieć Starość”

Poradnik ten to efekt wspólnej pracy wielu ekspertów ds. opieki, medycyny, rehabilitacji ipomocy społecznej.

W publikacji tej w przystępny sposób przybliżono tematykę postępować zosobą starszą, której kondycja psycho-fizyczna ulega zmianie,

atakże jaką rolę opiekun może odegrać dla zapewnienia zdrowia idobrego samopoczucia starszych,

jak wykonywać czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze czy terapeutyczne właściwe dla schorzeń zaawansowanego wieku.

Dodatkowo zawarte zostały informacje gdzie i jakiego wsparcia szukać, jakie instytucje udzielą pomocy wopiece nad seniorem.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacja.

http://www.zrozumiecstarosc.pl/poradnik/?fbclid=IwAR2wBu-ghl2AmJ9hwf6YtQqZw6xot_sF8nUlwhTEjU4wO_CSDTUSq44rbXI