Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
19.01.2023 13:50

ZMIANY W DZIAŁANIU PUNKTU POMOCY RZECZOWEJ PROWADZONEGO PRZEZ GOPS MICHAŁOWICE

28

PUNKTY POMOCY RZECZOWEJ

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MICHAŁOWICE I OBYWATELI UKRAINY,

Przypominamy, że na terenie naszej Gminy prowadzone są dwa punkty pomocy rzeczowej. 

PUNKT ODZIEŻOWY

Oferuje wsparcie w dostępie do używanej odzieży i tekstyliów. Osoby chcące skorzystać mogą przyjść w godzinach otwarcia punktu i zaopatrzyć się w potrzebną odzież. Dostępna w punkcie odzież pochodzi głównie od mieszkańców gminy Michałowice, którzy w ramach sąsiedzkiej solidarnej pomocy dzielą się swoimi zasobami.

Punkt Odzieżowy znajduje się w centrum Handlowym Stacja Reguły w Regułach ul. Regulska 43

Godziny otwarcia Punktu:

Poniedziałki: 14.30 – 18.30

Środa:            14.30 – 17.30

Piątek:           14.30 – 17.30

 

PUNKT ŻYWNOŚCIOWY

Oferuje pomoc w postaci artykułów żywnościowych. Aby skorzystać z tej formy pomocy wymagane jest skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Punkt Żywnościowy znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Regułach od strony ul. Aleja Powstańców Warszawy (lokal przy poczcie).

Punkt czynny jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

23-01-2023 godz. 16.00-17.30

06-02-2023 godz. 16.00-17.30

20-02-2023 godz. 16.00-17.30

06-03-2023 godz. 16.00-17.30

20-03-2023 godz. 16.00-17.30

03.04.2023 godz. 16.00 -17.30

17.04.2023 godz. 16.00 -17.30

Podmioty i osoby, które chciałyby wesprzeć działalność punktów mogą to uczynić poprzez:

- wolontarystyczną pracę w Punktach oraz przy dostawach,

- pomoc rzeczową np. artykułów spożywczych i higienicznych, którą można dostarczyć bezpośrednio do Punktów w godzinach ich otwarcia lub do GOPS

- wpłatę darowizny „Pomoc Ukrainie” na konto  BS Raszyn,  oddział w Michałowicach

  • Wpłaty w złotówkach -  12 8004 0002 2007 0009 0623 0073 
  • Wpłaty w obcej walucie - PL 12 8004 0002 2007 0009 0623 0073 SWIFT CODE – POLUPLPR „darowizna - Pomoc Ukrainie" 

 

Punkty prowadzone są w ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Chętnych zapraszamy do kontaktu z Panem Markiem Piątkowskim Koordynatorem Punktów w godzinach pracy GOPS pod numerem 601 555 672 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej m.piatkowski@gops.michalowice.pl.

Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wspierali funkcjonowanie Punktów. Dzięki Wam wsparcie otrzymało ponad 700 obywateli Ukrainy a także inni potrzebujący mieszkańcy naszej Gminy.