Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
19.01.2023 13:50

ZMIANY W DZIAŁANIU PUNKTU POMOCY RZECZOWEJ PROWADZONEGO PRZEZ GOPS MICHAŁOWICE

7

Informujemy, że Punkt Pomocy Rzeczowej w 2023r., będzie czynny 2 razy w miesiącu, w poniedziałki w godzinach 16.00 – 17.30.

 

Najbliższe terminy dziania Punktu Pomocy Rzeczowej (Punkt wydawania Żywności)

 

23-01-2023 godz. 16.00-17.30

06-02-2023 godz. 16.00-17.30

20-02-2023 godz. 16.00-17.30

06-03-2023 godz. 16.00-17.30

20-03-2023 godz. 16.00-17.30

03.04.2023 godz. 16.00 -17.30

17.04.2023 godz. 16.00 -17.30