Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
25.05.2020 17:00

Zmiana terminu wypłat "500+" oraz świadczeń rodzinnych

61

Wypłaty świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych w miesiącu maju zostały zrealizowane w dniu 13.05.2020r. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z dyspozycją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaty w kolejnych miesiącach będą realizowane w pierwszym możliwym terminie do ich realizacji.