Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
26.10.2020 10:00

Zawieszenie działalności placówek

23
Decyzja w sprawie zawieszenia działalności placówek pobytu dziennego

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego (nr dokumentu WPS-I.9421.106.3.2020.ES) z dnia 23 października 2020 r. - od dnia 24 października 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje działalność Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki" oraz Dziennego Domu Senior+ w Komorowie.