Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
21.01.2019 10:31

zatrudnimy terapeutę zajęciowego

18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO w DZIENNYM DOMU SENIOR+ prowadzonym w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO w DZIENNYM DOMU SENIOR+ prowadzonym w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice

zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia