Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
24.09.2019 22:14

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie i realizacje Szkolnego Dnia Profilaktyki

9

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na przeprowadzenie i realizacje Szkolnego Dnia Profilaktyki -warsztatów dla uczniów i szkoleń dla rodziców szkół w Gminie Michałowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na przeprowadzenie i realizacje Szkolnego Dnia Profilaktyki -warsztatów dla uczniów i szkoleń dla rodziców szkół w Gminie Michałowice

Treść zapytania

Formularz ofertowy