Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
28.09.2020 10:00

Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek rodzinnych

23
ZAPYTANIE OFERTOWE o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na organizację wycieczek rodzinnych w ramach projektu „Klub Świetliki”

Zapytanie ofertowe